Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Hommel

In vergelijking met de honingbij hebben hommels langere beharing en zijn ze ook groter. Ze kunnen op die manier beter warmte vasthouden en zijn beter bestand tegen het leven in koudere klimaten. In het hooggebergte en de arctische toendra zijn de hommels de enige vertegenwoordiging van de bij. In heel warme streken zoals grote delen van Afrika en Australië komen geen hommels voor. De hommelkoninginnen vliegen al heel vroeg uit in het voorjaar om een nieuwe kolonie te stichten. Net als honingbijen leven ook hommels in kolonies, maar de kolonies zijn éénjarig en bestaan maar uit een hondertal hommels. De koningin overwintert alleen, net als de wesp. In België komen ongeveer 30 verschillende soorten hommels voor. Enkel veelvoorkomende soorten in Vlaanderen zijn aardhommel, tuinhommel, boomhommel, akkerhommel en weidehommel.