Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Solitaire bij

Solitaire bijen leven niet in een kolonie, maar elk apart in gaten in de grond of in zonnige muren van ons huis. Soms vind je ze ook in spleetjes of gaatjes in hout en holle stengels. De vrouwtjes gaan elk afzonderlijk op zoek naar een geschikte nestplaats. Ze verzamelen stuifmeel en een beetje honing waar ze een eitje op gaan leggen. Tussen elk eitje bouwt ze een wand van modder en speeksel. Zo'n holletje noemen we een cel, daarin bevindt zich 1 eitje. Ne nestholte wordt volgebouwd met celletjes tot alles vol is. In de voorste celletjes worden onbevruchte eitjes gelegd, hieruit komen de mannetjes. Het vrouwtje sterft van zodra alle etijes gelegd zijn. De larve groeit en voedt zich met stuifmeel. Zodra het stuifmeel op is, spinnen ze een cocon. Het insect overwintert dus als een pop. Het volgende jaar worden de volwassen bijtjes geboren en vliegen ze uit.

De mannetjes komen eerst uit hun celletjes en wachten op de vrouwtjes die pas later uit het nest kruipen? De vrouwtjes worden bevrucht van zodra ze uit hun celletjes komen. Elk vrouwtje gaat dan weer op zoek naar een geschikte nestplaats en zo start de cyclus opnieuw.

Er bestaan zo'n 365 verschillende solitaire bijen, 1 voor elke dag van het jaar. Hieronder zie je er één van, de rosse metselbij.