Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Bijentuinen

Het gaat al een tijdje slecht met de bijen. Ze zijn nochtans heel nuttig en een belangrijke schakel in de natuur. Helaas verdwijnen er de dag van vandaag tuinen, bermen, weilanden en akkers overal met bloemen met nectar. Om het probleem tegen te gaan creëerde Knokke-Heist meer dan 10 bloemenweiden die bevorderlijk zijn voor bijen, nuttige insecten en het milieu.

In totaal zijn er 12 projectlocaties aangeduid die potentieel bezitten om verder ontwikkeld te worden in het kader van het algemeen bijenwelzijn. Wanneer bijen of andere dieren regelmatig een bepaald gebied gebruiken om zich te voeden dan spreekt men van een foerageergebied. Bijgevoegde figuur geeft voor elke deelgemeente de desbetreffende projectzones weer. In combinatie met het gemiddelde "foerageergebied" met een straal van 1.5 km.  Dit toont aan dat Knokke-Heist een BIJzonder vriendelijke gemeente is.

Bijensites Knokke-Heist

Op regelmatige basis worden de kolonies bezocht door Beeodiversity die controles doet en ingrijpt waar nodig:

 • Eind januari winterbezoek
 • Half maart voorjaarscontrole
 • Eind april routine bezoek - controle voorzwerming: delen van de kolonie om het zwermen tegen te gaan
 • Half mei routine bezoek - controle voorzwerming: delen van de kolonie om het zwermen tegen te gaan
 • Eind juni routine bezoek - controle op het einde van de zwerming-periode. Indien er zwerming was controle van de nieuwe koningin
 • Eind juli routine bezoek - afnemen van de honingzolders - honingproductie, behandeling anti-varroa plaatsen
 • Midden augustus routine bezoek
 • September routine bezoek - bijvoederen met suikersiroop
 • Oktober voorbereiding van de overwintering: plaatsing van isolatie, laatste controle van de status, bijvoederen met suikersiroop en wegnemen behandeling varroa
 • November inwinteren van de bijen
 • December wintercontrole - controle van de suikerreserves en bijvoederen in geval van tekort - facultatief bezoek. Er zijn 10 bezoeken voorzien, maar het is afhankelijk van het weer/seizoen