Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Paarden

Zwinruiterroute

De Zwinruiterroute biedt een mooie rit aan in de omgeving van het Zwin. Het ruiterpad loopt langs zowel verharde als onverharde paden (Zwinruiterroute-KnokkeHeist.pdf).

 

Regelgeving rond rijdieren

De algemene politieverordening in Knokke-Heist (https://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening) bevat een aantal bepalingen rond rijdieren (paarden, pony’s, ezels, ...).

De belangrijkste worden hier opgesomd:

  • Artikel 54. De begeleider en/of ruiter moet zijn dier in bedwang kunnen houden en erover waken dat de veiligheid van mens en dier niet in het gedrang komt en de openbare orde niet verstoord wordt.
    Artikel 55. Behoudens toelating van de burgemeester is de toegang tot het strand met andere dieren dan honden en rijdieren verboden.
  • Artikel 58. Het laden en lossen van rijdieren is verboden op het openbaar domein.
  • Artikel 59.
    • §1. Onverminderd burgemeesterbesluit, is de toegang met rijdieren tot het strand verboden vanaf 15 maart tot en met 15 oktober, tenzij op het strandgedeelte in ‘Het Zoute’, gelegen ten oosten van de concessie van de meest oostelijk gelegen watersportclub, ter hoogte van de Appelzakstraat.
    • §2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de leden van de politiediensten met hun rijdier in de uitoefening van hun functie.