Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Rattenbestrijding

Bruine ratten komen zowat overal ter wereld voor. Ze dragen een aantal ziektekiemen en kunnen deze overdragen op de mens, vee of huisdieren. Door het nemen van preventieve maatregelen kan men de aanwezigheid van ratten voorkomen. Indien je met ratten zit, dien je zo snel mogelijk te bestrijden.

Hieronder (of via deze flyer) worden enkele vaak gestelde vragen beantwoord.

Waar zit de bruine rat?

De bruine rat zit graag op vochtige, niet te warme beschutte plaatsen. Ze huizen onder afvalhopen, oevers van grachten, sloten en dijken, riolen, houtopslagplaatsen, kelders, stallen, etc.

Vooral plaatsen waar er in de buurt voldoende voedsel, beschutting en water aanwezig is.

Hoe voorkomen?

De beste bestrijding is preventie = beperken dat ratten voedsel, beschutting, water vinden

Enkele tips:

 • laat geen etensresten rondslingeren
 • bewaar voedsel in gesloten verpakkingen, bewaardozen
 • verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken
 • voeder kippen en andere huisdieren niet overmatig, zorg dat er niets blijft liggen 's avonds
 • vermijd langdurige voederopslag
 • leg geen gekookte etensresten op de composthoop
 • ruim mogelijke schuilmogelijkheden op (houtopslag, rommel, bouwmaterialen, etc.)
 • dicht openingen, spleten en gaten van gebouwen

Wie moet bruine ratten bestrijden?

De wetgeving bepaalt dat een particulier, zijnde een eigenaar, huurder, gebruiker op hun terrein inclusief de private grachten moet zorgen voor de bestrijding van ongedierte.

Op het openbaar domein staat de gemeente of de provincie in voor de bestrijding.

Hoe pak ik de bestrijding het best aan?

 1. Neem alle oorzaken die aanleiding kunnen geven tot de aanwezigheid van de bruine rat weg (voedsel, water, beschutting – zie preventietips).
 2. Bij een kleine populatie of als test kan je klemmen of vangkooien plaatsen. Deze zijn in de handel verkrijgbaar. Plaats deze steeds zo dicht mogelijk bij de haarden en op duidelijke loopsporen.
 3. Indien bovenstaande acties geen resultaat hebben kunt u met giftige lokazen (rodenticiden op basis van anticoagulans) bestrijden. Deze zijn te koop in de handel. Volg de richtlijnen van de gebruiksaanwijzingen en de veiligheidsvoorschriften op de verpakking.
 4. Anticoagulantia zijn traagwerkende giffen. De ratten sterven dus pas nadat ze meerdere dagen van het gif hebben gegeten. Daarom is het belangrijk dat je gif blijft plaatsen totdat je merkt dat er niet meer van wordt gegeten.
 5. Een bruine rat heeft van nature uit schrik voor nieuwe objecten. Het kan dus enkele dagen duren vooraleer ze het lokaas opneemt.

 

Enkele richtlijnen voor het gebruik van giftige lokazen

 1. Plaats deze steeds op sporen van de rat en zo dicht mogelijk of in de haarden.
 2. Leg het gif steeds onbereikbaar voor andere dieren en kinderen.
 3. Bied voldoende lokaas aan maar ook niet te veel. Indien je te veel plaatst kan het beschimmelen en is het minder aantrekkelijk. Je ziet dan ook minder goed of er al dan niet nog van het gif wordt gegeten
 4. Blijf gif plaatsen totdat je merkt dat er niet meer van wordt gegeten.