Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Subsidie zwaluwnesten

Zwaluwnestjes in Knokke-Heist

Het beeld van grote groepen zwaluwen die in september op telefoondraden verzamelen vooraleer zuidwaarts te trekken, was bij ons stilaan verleden. Tot de Milieuraad in oktober 2002 met een voorstel op de proppen kwam. Het voorstel kreeg groen licht van de Gemeenteraad en werd verder uitgewerkt door de milieudienst.

Wat houdt het project in?

De gemeente geeft subsidies aan inwoners die zwaluwen "onderdak" verlenen. Deze toelage bedraagt 25 euro per jaar voor een kolonie kleiner dan 3 nesten. Dit bedrag wordt verdubbeld naar 50 euro indien de kolonie meer dan 1 jaar op de locatie blijft. Indien de aanvrager een beheersovereenkomst ondertekent waarin hij/zij zich engageert om een aantal voorwaarden na te leven ter bescherming van de huis –en boerenzwaluw, kan de subsidie oplopen tot een jaarlijks bedrag van 100 euro.

Voor een grote kolonie (meer dan 3 nesten) bedraagt de subsidie aanvankelijk 65 euro per jaar. Ook hier verdubbelt het bedrag tot 130 euro als de kolonie langer dan een jaar op de locatie blijft. Bij een beheersovereenkomst ontvangt de aanvrager jaarlijks 260 euro.

Voor wie

Boerenzwaluwen nestelen zich heel graag in boerderijen en stallingen. De huiszwaluw voelt zich meer aangetrokken tot plekken midden in de bebouwde kom. Dus naast de landbouwers komen ook eigenaars of huurders van huizen in woonwijken in aanmerking voor deze subsidie. Op deze manier willen we de mensen aanmoedigen om na het vertrek van de zwaluwen, in september, de nestjes overal te laten hangen.

De lichte overlast, zoals de uitwerpselen onder het nest, wordt ruimschoots gecompenseerd door het plezier dat mensen bij het observeren van zo'n stel zwaluwen hebben én door het financieel steuntje in de rug.

Hoe subsidie aanvragen?

Download het formulier Zwaluwen-Subsidie-Formulier.pdf , vul dit in en verzend het formulier naar de dienst Milieu en Natuur.

Wie wenst, kan net iets meer doen voor de zwaluw en een beheerovereenkomst-zwaluwen ondertekenen. Hierbij verklaar je om een boerenzwaluw strikt na te leven.
Download het formulier Zwaluwen-Beheer-Formulier.pdf

  • Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren of het plafond van de stal.
  • Bij het schoonmaken van de stal of de kroonlijsten worden de nesten gespaard.
  • Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond, noch in de nabijheid van de nesten.
  • Verlaten nesten worden minimaal drie jaar behouden.
  • In de stallen worden voldoende openingen voorzien om de toegang van zwaluwen permanent mogelijk te maken.
  • Indien de muren en/of het plafond van de stallen worden gekalkt, mag hiervoor enkel een natuurlijk product gebruikt worden.
  • Indien de nesten bereikbaar zijn voor katten of andere dieren, dan moeten de nodige beschermingsmaatregelen hiertegen getroffen worden.
  • In de nabijheid van de nesten moeten permanent modder, slijk of klei beschikbaar zijn.

Wie deze voorwaarden naleeft, verdubbelt zijn subsidie. Dit wordt ook jaarlijks gecontroleerd door een medewerker van de dienst Milieu en Natuur.