Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vissen

Het Departement Landbouw en Visserij is bevoegd voor de zeevisserij en aquacultuur in Vlaanderen. De riviervisserij is een bevoegdheid van het Agentschap Natuur en Bos.

Visverlof

Wil je vissen in de openbare wateren in Vlaanderen, dan heb je een visverlof nodig. Een visverlof is geldig van 1 januari tot en met 31 december. Je kan je visverlof voor het volgende jaar al aanvragen vanaf 1 december.

Voor meer informatie over een visverlof, surf naar volgende pagina:

 

Recreatieve zee- en strandvisserij

Onder recreatieve zee- en strandvisserij wordt verstaan:

 

De algemene regels en minimummaten recreatieve zeevisserij zijn terug te vinden op volgende websites:

 

Specifiek voor Knokke-Heist

In de verschillende kustgemeenten gelden er specifieke politiereglementeringen. Voor Knokke-Heist zijn die opgenomen in de algemene politieverordening.

 • Artikel 55.
  • Behoudens toelating van de burgemeester is de toegang tot het strand met andere dieren dan honden en rijdieren (paarden, pony’s, ezels, ...) verboden.
 • Artikel 58.
  • Het laden en lossen van rijdieren is verboden op het openbaar domein.
 • Artikel 59.
  • §1. Onverminderd burgemeesterbesluit, is de toegang met rijdieren tot het strand verboden vanaf 15 maart tot en met 15 oktober, tenzij op het strandgedeelte in ‘Het Zoute’, gelegen ten oosten van de concessie van de meest oostelijk gelegen watersportclub, ter hoogte van de Appelzakstraat.
  • §2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de leden van de politiediensten met hun rijdier in de uitoefening van hun functie.
 • Artikel 119
  • Strandvisserij is verboden tijdens de bewakingsuren in de zwem- en veiligheidszones.
  • Strandvisserij van op het strand of golfbreker is verboden in de insteek- en bufferzones van zonsopgang tot zonsondergang.
 • Artikel 129
  • §1. De insteekzones voor watersporten staan afgebakend op het plan in bijlage van de algemene politieverordening (de strand-GPS van Knokke-Heist kan ook helpen).
  • §2. De insteekzones voor watersporten situeren zich ter hoogte van de watersportclubs en worden aangeduid door:
   • 1° twee rode cilindervormige boeien ter hoogte van de laagwaterlijn, één aan de oostkant en één aan de westkant van de insteekzone;
   • 2° een signalisatiebord met de vermelding ‘verboden te baden’ en met de vermelding ‘verplichte insteekzone watersporten’.
  • §3. De bufferzones worden aangeduid met minimum 2 rode cilinderboeien ter hoogte van de laagwaterlijn, één aan de oostkant en één aan de westkant van de zone.