Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vogels voederen

Voeder geen vogels op openbaar domein

De algemene politieverordening (https://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening) meldt dat het verboden is om vogels te voederen op het openbaar domein.

Dit verbod is er vooral omdat het voederen schadelijk kan zijn voor de dieren.

 • De dieren worden lui en afhankelijk van mensen. Ze zoeken dus zelf niet meer naar voedsel.
 • Bepaalde populaties worden te groot omdat ze gemakkelijk aan voedsel geraken. Deze populaties verdrijven andere wilde soorten en verstoren zo het ecologische evenwicht.
 • Het meeste voedsel dat de mensen geven aan de dieren is niet aangepast en veroorzaakt een onevenwicht in het dieet van het dier.
  • Droog brood kan verstoppingen veroorzaken.
  • Nat brood (brood dat in het water terecht komt) zwelt dan weer op. De maag is als het ware gevuld, maar eigenlijk zit er bijna niets in. De dieren raken uitgeput en zijn meer vatbaar voor ziektes.
  • Andere soorten eten dan nagenoeg alles op en worden zwaarlijvig. Ze kunnen minder zorg dragen voor zichzelf en hun nageslacht.
  • Voedsel dat niet opgegeten wordt, zorgt voor extra nutriënten in de omgeving. Dit overschot kan beginnen rotten of leiden tot eutrofiëring (toename en aanrijking van nutriënten) van het water. In het water kan dit leiden tot overmatige algengroei en die verbruiken alle zuurstofgas in het water. Dit leidt dan weer tot sterfte bij vissen of andere waterdieren.
  • Ook bacteriën worden aangetrokken door die voedseloverschotten. Eén daarvan is de bacterie die botulisme veroorzaakt. Die bacterie scheidt in een zuurstofarme omgeving bepaalde gifstoffen af, die schadelijk zijn voor de dieren. Die gifstoffen kunnen zich gemakkelijk via het water verspreiden en komen zo ook in bijv. broodstukjes in het water terecht.
  • Rottingsprocessen, bacteriën en zuurstofarme waters zorgen voor geurhinder.
  • Het voederen leidt tot meer duiven en de bijhorende uitwerpselen. Gebouwen worden aangetast door uitwerpselen die zuur zijn door de consumptie van ongeschikt voedsel.
  • Ook andere dieren worden aangetrokken door het voedsel. Grote hoeveelheden brood blijven vaak liggen in openbare ruimtes. Dat (rottend) brood, ongeschikt voor consumptie door vogels, trekt ratten aan.

 

Voeder dus zeker geen eenden, ganzen, duiven, kraaien, meeuwen, ... op het openbaar domein en doe dit ook niet thuis.

 

Vogels voederen in de tuin

Bovenstaande redenen om het voederen op het openbaar domein te verbieden kunnen vermeden worden door op een aangepaste manier de kleinere vogels in je tuin te voederen.

Hoe voeder je de vogels in je tuin? Enkele tips vind je hier terug https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-voeder-je-de-vogels-je-tuin.

Voeder steeds om een manier dat je geen overlast veroorzaakt naar je buren.