Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vogels voederen

De gemeente ontvangt geregeld meldingen over bewoners, die (dagelijks) vogels voederen zowel op het openbaar domein als thuis in de tuin of op balkon of op daken van aanpalende gebouwen. De meeste mensen doen dit natuurlijk met de beste bedoelingen. Echter door het (verkeerd) voederen kan u wel overlast veroorzaken.

De gemeente Knokke-Heist roept op bij het voederen van vogels rekening te houden met zowel de vogels als met de buren.

Het voederen van vogels op het openbaar domein is verboden (artikel 56 van de algemene politieverordening, https://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening). Voederen op een terrein of dak zonder de toestemming van de eigenaar is natuurlijk ook niet toegestaan.

Als je vogels voedert, doe dit dan op eigen terrein en niet op het openbaar domein of bijv. bij de buren. En hou rekening met onderstaande tips.

Let op, vogels voederen op eigen terrein is ook verboden wanneer

 • dit ratten aantrekt
 • het openbaar domein wordt vervuild
 • er overlast veroorzaakt wordt
 • de openbaar orde en rust wordt verstoord
 • een onveilige of ongezonde situatie in de hand wordt gewerkt

 

Ondervindt u zelf last van iemand die vogels voedert, hou dan rekening met het volgende. Het is steeds beter zelf met uw buur te bemiddelen en pas in 2de instantie beroep te doen op derden. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Praat daarom eerst even met de buur en maak afspraken.

 

Voeder geen vogels op openbaar domein

De algemene politieverordening (https://www.knokke-heist.be/algemene-politieverordening) meldt dat het verboden is om vogels te voederen op het openbaar domein.

Dit verbod is er vooral omdat het voederen schadelijk kan zijn voor de dieren.

 • De dieren worden lui en afhankelijk van mensen. Ze zoeken dus zelf niet meer naar voedsel.
 • Bepaalde populaties worden te groot omdat ze gemakkelijk aan voedsel geraken. Deze populaties verdrijven andere wilde soorten en verstoren zo het ecologische evenwicht.
 • Het meeste voedsel dat de mensen geven aan de dieren is niet aangepast en veroorzaakt een onevenwicht in het dieet van het dier.
  • Droog brood kan verstoppingen veroorzaken.
  • Nat brood (brood dat in het water terecht komt) zwelt dan weer op. De maag is als het ware gevuld, maar eigenlijk zit er bijna niets in. De dieren raken uitgeput en zijn meer vatbaar voor ziektes.
  • Andere soorten eten dan nagenoeg alles op en worden zwaarlijvig. Ze kunnen minder zorg dragen voor zichzelf en hun nageslacht.
  • Voedsel dat niet opgegeten wordt, zorgt voor extra nutriënten in de omgeving. Dit overschot kan beginnen rotten of leiden tot eutrofiëring (toename en aanrijking van nutriënten) van het water. In het water kan dit leiden tot overmatige algengroei en die verbruiken alle zuurstofgas in het water. Dit leidt dan weer tot sterfte bij vissen of andere waterdieren.
  • Ook bacteriën worden aangetrokken door die voedseloverschotten. Eén daarvan is de bacterie die botulisme veroorzaakt. Die bacterie scheidt in een zuurstofarme omgeving bepaalde gifstoffen af, die schadelijk zijn voor de dieren. Die gifstoffen kunnen zich gemakkelijk via het water verspreiden en komen zo ook in bijv. broodstukjes in het water terecht.
  • Rottingsprocessen, bacteriën en zuurstofarme waters zorgen voor geurhinder.
  • Het voederen leidt tot meer duiven en de bijhorende uitwerpselen. Gebouwen worden aangetast door uitwerpselen die zuur zijn door de consumptie van ongeschikt voedsel.
  • Ook andere dieren worden aangetrokken door het voedsel. Grote hoeveelheden brood blijven vaak liggen in openbare ruimtes. Dat (rottend) brood, ongeschikt voor consumptie door vogels, trekt ratten aan.

 

Voeder dus zeker geen eenden, ganzen, duiven, kraaien, meeuwen, ... op het openbaar domein en doe dit ook niet thuis.

 

Vogels voederen in de tuin

Bovenstaande redenen om het voederen op het openbaar domein te verbieden kunnen vermeden worden door op een aangepaste manier de kleinere vogels in je eigen tuin te voederen.

Hoe voeder je de vogels in je tuin?

 • Focus vooral op de kleinere (zang)vogels, zoals mezen, mussen, vinken, merels, lijsters, Winterkoninkje, Roodborstje, Heggenmus, ...
 • Maak gebruik van voederplanken, voedersilo's, ... die bedoeld zijn voor deze vogels.
 • Kies het juiste voedsel voor deze vogels. Het voedsel (zaden, wormen, vetten, noten, ...) verschilt per soort en per jaargetijde.
 • Zorg ook voor water (drinken en wassen).
 • Vermijd het gebruik van plastiek, netjes, verpakkingen, ... die achter kunnen blijven in de tuin.
 • https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-voeder-je-de-vogels-je-tuin
 • https://vogelbescherming.be/node/260

 

Voeder steeds op een manier dat je geen overlast veroorzaakt naar je buren.