Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Vossen

Ecologie van de vos

Meer informatie over de fascinerende vos vindt u op:

  • http://natuurpunt.be/nl/de-vos_2957.aspx
  • https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/overlast-schade/door-jachtwild-en-beschermde-soorten/welke-diersoort/vossen

Schade door vos

Misschien sloop de vos bij u ook al eens het kippenhok binnen? Om de schade op te volgen en op Vlaams niveau bij te dragen tot betere inzichten in de vossenproblematiek organiseert de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop elk schadegeval door de vos kan genoteerd worden. Op de website van de Hubertus Vereniging vindt u een analyse van het meldpunt vossenschade sinds 2011: hvv.be/page/81/vos.aspx.

Tot in 2011 werden schadegevallen door de vos doorgestuurd naar het provinciebestuur West-Vlaanderen. De deputatie heeft begin 2012 beslist om de meldingen door te sturen naar een centraal meldpunt.  De gegevens van dit meldpunt kunnen steeds opgevraagd worden bij de Hubertus Vereniging.

Let op, in veel gevallen is het niet eenvoudig om de verantwoordelijke voor de slachtoffers aan te wijzen. Niet enkel de vos, maar ook marterachtigen, loslopende honden en, in beperktere mate, (verwilderde) katten kunnen eveneens uw pluimvee kwetsen en/of doden. Het verschil in schade, aangericht door deze dieren, is soms moeilijk te achterhalen.

De vos is een sluw dier. Maar u kunt sluwer zijn en de nodige maatregelen nemen zodat het dier niet meer bij uw pluimvee kan geraken.

Wie slimmer wil zijn dan de vos (en enkele andere dieren, o.a. de steenmarter), surft best eventjes naar volgende pagina's:

  • http://natuurpunt.be/nl/de-vos_2957.aspx
  • https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/overlast-schade/door-jachtwild-en-beschermde-soorten/welke-diersoort/vossen
  • In het boek "De natuur als goede buur"  kunt u duidelijke informatie vinden over hoe op een niet destructieve manier om te gaan met de vos (en andere roofdieren).