Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Droogte - Waterschaarste

Tips om water te besparen

Bij een aanhoudende zomerdroogte dalen de grondwaterpeilen en de peilen van de waterlopen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de grachten zouter worden.

Op de volgende website vind je een heleboel tips om water te besparen.

Zelfs als er geen droogte is, pas je deze tips best preventief toe:

In de tuin, op de oprit en het terras

 • Ga doordacht om met regenwater. Zo voorkom je dat je regenwatertank leeg is en je moet overschakelen op leidingwater.
  • Stel je grote waterverbruiken uit (bv. bijvullen van zwembaden of vijvers, gevel en daken schoonmaken, ...).
  • Besproei je tuin niet. Geef zo nodig enkel kostbare (pot)planten doelgericht water met een gieter. Doe dit best wel pas ’s avonds, dan is de verdamping het geringst en is het effect van je bewateren het grootst.
  • Bij het besproeien van bloemen en moestuin giet je het water naast de planten en er niet op. Op die manier gaat de plant actiever op zoek naar water en een uitgebreider wortelnetwerk vormen, waardoor de plant beter bestand is tegen droogte.
  • Hoeveel water je geeft in de (moes)tuin vind je op volgende pagina: https://www.velt.nu/vraag-antwoord/moestuinvragen/hoeveel-water-geef-je-de-moestuin.
  • Bedek blote grond zoveel mogelijk met mulchmateriaal (hakselhout, bladeren, compost, ...). Dit beperkt het uitdrogen van de grond.
  • Om je planten meer overlevingskansen te bieden tijdens periodes van droogte, valt het aan te raden je bodem voor het planten te voorzien van compost. Compost zorgt er immers voor dat het water beter wordt vastgehouden in de bodem, zodat het beschikbaar is tijdens periodes met weinig regenval (https://www.vlaco.be/nieuws/akkers-en-tuinbodems-snakken-naar-compost-tijdens-aanhoudende-voorjaarsdroogte).
  • Vergeet niet dat je gazon bewateren niet hoeft. Gras is sterk en komt er na de droogte zo weer door.
  • Veeg je oprit en terras in plaats van af te spuiten.
  • Was je auto niet.
 • Beperk het verversen van het water in je plonsbadje. Als je ververst, geef dit water aan je kostbare planten.

Toestand en maatregelen in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen werd de voorbije jaren getroffen door grote droogte. Een 'provinciaal droogteoverleg' onder leiding van de gouverneur coördineert telkens de aanpak tijdens een droogteperiode. Gelet op de klimaatsverandering zijn dergelijke droogteperiodes elkaar jaar te verwachten.

Bij een aanhoudende droogte en de gevolgen daarvan op de toestand van de waterlopen zijn een aantal maatregelen noodzakelijk.

De toestand in West-Vlaanderen wordt op de voet gevolgd.

De laatste stand van zaken wordt op de volgende pagina's vermeld:

Brandgevaar in natuurgebieden

Bij langdurige droogte kan er ook een tijdelijk rook- en vuurverbod opgelegd worden in de natuur- en bosgebieden.

Het verbod voor het maken van kampvuren impliceert tevens een verbod op het gebruik van vuurschalen en –korven in natuur- en bosgebied.

Door de grote hitte en de aanhoudende extreme droogte is de natuur bijzonder kwetsbaar voor brandgevaar. Het rook- en vuurverbod is een preventieve maatregel om brand te voorkomen.

Bemalingen bij bouwwerven

Op een aantal bouwwerven houden pompinstallaties de bouwput droog. In sommige gevallen worden hierbij grote hoeveelheden water weggepompt.

Het wegpompen van grondwater is essentieel om geen schade aan de bouwwerken te veroorzaken. Het is dus toegelaten (mits een goedgekeurde omgevingsvergunning). Het is aangewezen om dit water in de mate van het mogelijke op te vangen met het oog op nuttige toepassingen, waardoor geen water verspild wordt.

Wie weet heeft van dergelijke bouwplaatsen kan dit melden op waterschaarste@west-vlaanderen.be.

Deze info wordt dan meegedeeld aan de lokale landbouwers of andere belanghebbenden, die verder afspraken kunnen maken met de aannemer of bouwheer.