Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Energiefactuur

Algemeen

De dienst Milieu & Natuur en het Infopunt van het Sociaal Huis kan u helpen bij uw zoektocht naar de meest geschikte energieleverancier of vragen bij uw energiefactuur.

Dit kan op 2 manieren (zie verder voor uitgebreide informatie):

 • Met behulp van de V-test van de VREG nagaan welke aanbiedingen (contracten) van elektriciteits- en aardgasleveranciers er momenteel op de markt zijn en deze met elkaar vergelijken.
 • Deelname aan een groepsaankoop "groene stroom" (elektriciteit en/of aardgas), afwisselend georganiseerd door de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Bovenstaande loketten kunnen u verder helpen bij de inschrijving voor dergelijke groepsaankoop.

Uw energiefactuur gas- en elektriciteit nader bekeken

De factuur, die u krijgt van uw leverancier voor gas en/of elektriciteit moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Bepaalde gegevens moeten verplicht vermeld worden op de factuur. Uitgebreide uitleg vindt u op www.vreg.be/nl/elektriciteits-en-gasfactuur.

Helaas is de lay-out van een factuur niet wettelijk bepaald en is het dus niet eenvoudig om facturen van verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken.

Enkele tips bij het bekijken van uw factuur:

 • Ga na of de vermelde prijs inclusief of exclusief btw is.
 • Er bestaan verschillende tarieven voor elektriciteit:
  • enkelvoudig tarief
  • tweevoudig tarief = dag- en nachtmeter of piek- en daluren
  • exclusief nachttarief
 • Als men spreekt over de energieprijs van gas en elektriciteit, vraag na wat men exact bedoelt. De prijs voor gas en elektriciteit op uw factuur bestaat immers uit verschillende onderdelen. Hieronder worden deze kort opgesomd. Voor uitgebreide informatie zie www.vreg.be/nl/energieprijs.
  • energieprijs
   • vaste vergoeding voor gas en voor elektriciteit
   • elektriciteitsprijs, dit wordt meestal uitgedrukt in euro of eurocent per kWh (kilo-Watt-uur)
   • gasprijs, dit wordt meestal uitgedrukt in euro of eurocent per m³ (kubieke meter)
   • Kosten groene stroom (enkel bij elektriciteit)
   • Kosten warmte-krachtkoppeling (enkel bij elektriciteit)
  • nettarieven
  • heffingen
 • Vergelijk dus steeds dezelfde variabelen.

Fouten in de factuur

Klanten vragen zich wel eens af of er geen fouten staan in de factuur. Ze hebben bijvoorbeeld veel meer betaald dan vorig jaar.

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat er fouten voorkomen in de factuur. De kans is echter klein. De totaalprijs van de factuur start bij uw verbruik. Uw verbruik wordt bepaald door uw meters thuis: de gasmeter en de elektriciteitsmeter(s). Jaarlijks is er een meteropname nodig om na te gaan hoeveel energie u verbruikte en om de kosten te berekenen van uw elektriciteits- en aardgasverbruik. Het ene jaar moet u een meterkaart invullen en opsturen, het jaar nadien krijgt u bezoek van een meteropnemer. De exacte datum van de jaarlijkse meteropname varieert van regio tot regio. U kunt het moment van de meteropname niet zelf kiezen. De jaarlijkse meteropname vindt telkens in dezelfde periode plaats. Voor meer informatie: www.vreg.be/nl/meteropname.

Een meterkaart invullen of bezoek krijgen van een meteropnemer, in beide gevallen komen de verbruiksgegevens terecht bij uw netbeheerder (in Knokke-Heist is dit Eandis). De netbeheerder geeft vervolgens de meterstanden elk jaar door aan uw leverancier zodat deze een factuur kan opmaken.

Kijk dus steeds na of de meterstanden op de factuur overeenkomen met de meterstanden tijdens de meteropname. Het narekenen van de factuur is niet eenvoudig en is meestal overbodig. Indien u meer heeft verbruikt, zal u ook meer moeten betalen.

Kijk ook na of de prijzen niet zijn veranderd, zowel de eenheidsprijzen voor gas of elektriciteit, de vaste vergoeding, de nettarieven als de heffingen.

Minder verbruiken is minder betalen. Heel wat tips om energieverbruik te beperken vindt u onder het thema "energie in huis".

Durf energieleveranciers vergelijken

In het dagelijkse leven moet u steeds keuzes maken. Daarvoor vergelijkt u de verschillende alternatieven die u worden aangeboden. Dit is ook het geval voor gas en elektriciteit. Het is echter niet altijd eenvoudig om de beste energieleverancier of de juiste formule te kiezen.

In navolging van de nationale informatiecampagne van de FOD Economie: “Gas – Elektriciteit: durf vergelijken!” kunt u nog steeds terecht bij de contactpunten in de gemeenten om een antwoord te vinden op volgende vragen.

 • U weet niet hoe u moet vergelijken?
 • U weet niet hoe u naar een andere leverancier of naar een andere tariefformule moet overstappen?
 • U bent bang voor verandering of voor mogelijke problemen?
 • U wenst informatie over de vergelijkingsmogelijkheden?
 • U hebt geen toegang tot de vergelijkingstools (via internet bijvoorbeeld)?

Op die manier kunt u de aanbiedingen van de verschillende aardgas- en elektriciteitsleveranciers vergelijken en kunt u zelf een keuze maken met kennis van zaken (prijs, vast of variabel contract, dag- en/of nachttarief, groene energie, …).

Om de gewenste informatie te verkrijgen, moet u simpelweg:

 • uw laatste jaarlijkse factuur (globale afrekening, eindafrekening) van uw huidige aardgas- of elektriciteitsleverancier meebrengen;
 • naar de contactpunten gaan, waar de spreekuren gehouden worden.

Wie meer informatie wenst over deze campagne kan terecht op volgende website http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Facture_energie/durf_vergelijken en natuurlijk bij de contactpunten in de gemeente.

Wie zelf op zoek wil gaan naar de actueel voordeligste energieleverancier. De VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) heeft hiervoor de V-test ontwikkeld:

Bedrijven, waarvan hun maatschappelijk adres gelijk is aan het adres waar men ook woont, kan via de V-test eveneens nagaan of hij/zij voordeliger is met een particulier contract of met een professioneel contract. Bijvoorbeeld, als u als zelfstandige met uw gezin boven uw winkel woont, kan u gebruik maken van een particulier contract, maar ook van een professioneel contract (gemengde toestand). Een professioneel contract kan soms voordeliger zijn dan een particulier contract, ondanks de gratis elektriciteit, die vervat zit in een particulier contract.

Meer informatie over deze contracten vindt u op http://www.vreg.be/soorten-energiecontracten.
 

Groepsaankoop groene stroom

Een tweede manier om van energieleverancier te veranderen zodat uw energiefactuur voordeliger wordt, is deelnemen aan de groepsaankoop groene stroom van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen of Antwerpen. Ook verbruiksadressen in Knokke-Heist kunnen deelnemen aan de groepsaankopen buiten de provincie West-Vlaanderen.

Deze 3 provinciebesturen lanceren afwisselend een groepsaankoop en hebben allen als startpagina www.samengaanwegroener.be. Op die manier kunt u bijna het volledige jaar rond deelnemen aan een groepsaankoop voor groene stroom en gas.

Heeft u een groepsaankoop gemist? Niet erg. U kunt steeds uw e-mailadres achterlaten op www.samengaanwegroener.be om op de hoogte te blijven van een volgende groepsaankoop. 

Groepsaankoop energie voor particulieren en professionelen

Surf naar www.samengaanwegroener.be en klik op één van de 3 provincies. Vervolledig vervolgens uw inschrijving door al uw contactgegevens en verbruikgegevens in te vullen. Alle gegevens zijn terug te vinden op uw jaarlijkse afrekeningsfactuur.

U kunt eveneens terecht op bovenstaande contactpunten in de gemeente om u te laten bijstaan in uw inschrijving voor de groepsaankoop. Belangrijk is wel dat u uw jaarlijkse afrekeningsfactuur meebrengt.

Voor meer informatie kan u terecht bij