Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Kringlooptuinieren

Basisprincipes

Thuiscomposteren biedt een alternatief voor de steeds duurder wordende vuilniszak.

Een definitie

Composteren is een proces waarbij we organische reststoffen door micro-organismen en kleine ongewervelden onder welbepaalde omstandigheden laten omzetten tot een stabiel eindproduct: compost.

De basisregels

Zoals de meeste levende wezens hebben de afbraakorganismen in de compost behoefte aan voedsel, vocht en zuurstof. Met die behoeftes moeten we als composteerder voortdurend rekening houden.
Goede composteeromstandigheden kunnen we bekomen door voortdurend een evenwichtige verhouding na te streven van zogenaamde groene en bruine materialen.

Groen materiaal omvat de gemakkelijk verteerbare keukenresten, het grasmaaisel en de andere materialen die een zachte structuur hebben, veel vocht bevatten en rijk zijn aan voedingselementen.

Bruin materiaal daarentegen is stug en breekt veel langzamer af. Het verzekert een goede luchtdoorstroming doorheen de compost. Voorbeelden van bruin materiaal zijn: houtsnippers, stengels van kruiden en vaste planten, fijne takjes van bomen en struiken, stro, dennennaalden, dorre en moeilijk verteerbare herfstbladeren…

In de mate van het mogelijke worden beide soorten materiaal zoveel mogelijk afwisselend aan de compost toegevoegd. Je vult in de herfst bijvoorbeeld een zak met droge bladeren en brengt er in de loop van de winter een handvol van in je compostvat telkens je er het emmertje met keukenafval in leegmaakt.
Toevoegen van bruin materiaal doet niets af aan het belang van beluchten en omzetten.
Onder die omstandigheden doen de micro-organismen door hun activiteit de temperatuur in de compost stijgen. Soms gaat het maar over een paar graden, in heel 'actieve' compost kan de temperatuur echter oplopen tot 50 of 60°C en zelfs meer. Anderzijds zijn deze organismen voor hun activiteit ook afhankelijk van de temperatuur van de omgeving. Een compostvat werkt in de winter aanzienlijk.

Bron: https://www.vlaco.be/

 

Compostmaand

Meer genieten in jouw prachtige tuin. Zet de kringloop aan het werk! 

De zomer staat voor de deur en als het weer wat mee wil, breng je de volgende maanden weer heel wat tijd door in de tuin.

Wist je dat je alle tuin- en keukenresten kunt omtoveren in kostbare grondstof? Dankzij de magie van de natuur die van onze resten duurzame compost maakt. Of gewoon door zelf een creatieve bestemming voor tuinresten te bedenken en zo de kringloop in jouw tuin te sluiten.

Een kringlooptuin is een tuin boordevol leven waar de lucht zich vult met gezoem van insecten die zich nestelden in het verdorde hout dat je in de tuin liet overwinteren.
Wist je dat er wel meer dan 600 soorten solitaire bijen en wespen in ons land leven? Ze vormen een belangrijke schakel in de biodiversiteit. Ze leveren nuttig werk door voor de bestuiving en voor bestrijding van schadelijke insecten te zorgen. Én ze steken niet. 
Ontelbare wriemelende beestjes zetten in het compostvat de tuin- en keukenresten om in humusrijke compost. Compost die de haagplanten beter doet wortelen en ze kracht geeft om elk jaar opnieuw jonge scheuten en frisgroene blaadjes te vormen.
Of bodemdiertjes die grassnippers ter plaatse verteren … een heuse vitaminekuur voor het gazon.
Ook kippen lusten wel een overschotje uit de keuken of verslinden met smaak de slak die het op jouw jonge groenten gemunt heeft.

Wist je dat het composteren belangrijke voordelen voor het klimaat biedt? 1 ton gft-afval composteren, bespaart 517 kg CO2. Dit is de CO2 die één auto uitstoot wanneer hij 3.500 km rijdt.

Benieuwd naar meer voordelen?

Tijdens http://www.junicompostmaand.be/ verschijnen overal in Vlaanderen compostmeesters op markten, infostands, in open tuinen en demoplaatsen. Zij geven kringlooptiptips voor een tuin met minder resten en werk. Bovendien maak je kans op mooie prijzen! 
Juni Compostmaand is een initiatief van Vlaco vzw en de OVAM in samenwerking met de Intergemeentelijke verenigingen.

 

Compostmeesters

Wat zijn compostmeesters?
Ze maken volop promotie voor het thuiscomposteren en helpen zo de gemeente op totaal vrijwillige basis.

Ze controleren de compostvaten die in aanmerking komen voor een subsidie.  Tijdens hun huisbezoekjes kijken ze of het compostvat wel werd geïnstalleerd volgens de regels van de kunst.

Ze bemannen de demonstratieruimte elke eerste zaterdag van de maand, verzorgen informatieavonden, houden spreekbeurten voor verenigingen, ontvangen schoolklassen en andere groepen op de demonstratieruimte, …

Wie zijn de compostmeesters in Knokke-Heist?
Wil je zelf contact opnemen met een compostmeester in je buurt? 
Klik hier.

 

Demoruimte

Sinds 2004 hebben de compostmeesters een demonstratieruimte in de Noordhinder te Heist.  Je vindt ons op het einde van de straat aan de rechterzijde.  Jerom de compostworm is onze huismascotte.

Maandelijkse demonstratie

De compostmeesters geven elke eerste zaterdag van de maand demonstratie in het Compostcentrum in de Noordhinder, en dit van 10.30 tot 11.30 uur.

Plantenbabbels en andere activiteiten

In samenwerking met de mensen van VELT worden er af en toe plantenbabbels of andere activiteiten georganiseerd. Kijk op onze activiteitenkalender voor meer infromatie.

Al deze activiteiten zijn uiteraard gratis voor de deelnemers.

Maatwerk voor verenigingen en scholen

Wil je voor je vereniging een avondje organiseren rond thuiscomposteren?
Wil je een compostmeester uitnodigen of wil je een begeleid bezoek brengen aan de demonstratieruimte?
De compostmeesters hebben lespakketten, avondvullende programma’s, Powerpointpresentaties, demonstratiemateriaal,…

Alles is mogelijk, mits tijdige reservatie.

 

Subsidie voor compostvaten en -bakken

Wie thuis composteert, krijgt een aantrekkelijke  return voor zijn inspanning. Moeder Natuur beloont je immers met een gratis, humushoudend product dat een grote rijkdom oplevert in de tuin, voor de bloembakken en de kamerplanten. Bovendien bespaar je een pak geld op je afvalzakken.

Ga naar https://www.knokke-heist.be/subsidie-voor-een-compostvat-compostbak-wormenbak-0

 

Systemen

Compostbak

Dit systeem is geschikt voor tuinen met een behoorlijke oppervlakte gazon, struiken, een moestuin, enz. Een compostbak kan je gemakkelijk zelf in elkaar knutselen. Afhankelijk van de plaats kan je 2 à 3 bakken aaneensluitend naast elkaar plaatsen. Hierdoor kan je het materiaal gemakkelijker omzetten. 
Een compostbak plaats je best op een schaduwrijke plaats, zo voorkom je uitdroging. Meng en verlucht voldoende de compost om levend te houden.

Stap 1:

Een compostbak kan je eenvoudig zelf maken met houten planken van pallets. Zorg voor een opening zodat je eenvoudig het compost kan uitscheppen.

Stap 2:

Voorzie twee bakken: in de eerste bak kan je keuken- en tuinafval deponeren. Als die vol is, verwijder je de opening en hak je de hele inhoud los en breng de inhoud goed gemengd en verlucht over in de tweede bak. Soms moet de massa bevochtigd worden met water.

Stap 3:

In de tweede bak kan de temperatuur nu stijgen en daarnaast kan je de eerste bak opnieuw gebruiken voor keuken- en tuinafval. Na 2 à 3 maanden kan je de compost volledig omzetten.

Bron: IVIO

Composthoop

Een composthoop is geschikt voor een grote tuin met veel bomen, struiken, een grasveld of een behoorlijke moestuin. Je kan een composthoop aanmaken in een hoek van de tuin in de schaduw. Het aanbrengen van het materiaal en het proces verloopt zoals bij een compostbak maar hier dient je de hoop enkel 1 maal om te zetten (misschien zal je later wat vocht moeten toevoegen, maar zorg ervoor dat de hoop niet te nat wordt omdat hierdoor de temperatuur daalt).

Stap 1:

Zorg van in het begin dat groen en bruin materiaal goed ingemengd wordt, dan kan het verteringsproces en de ermee gepaard gaande temperatuurstijging snel intreden.

Stap 2:

Voor de aanmaak van een grote hoeveelheid compost kan je organisch materiaal (bladeren, houtsnippers, stalmest, …) invoeren.

Stap 3:

De composthoop moet minstens één maal omgezet worden, afhankelijk van het basismateriaal zou je mogelijk vaker moeten bevochtigen. 
Nadeel: 
- droogt langs de zijkant snel uit
- oogt minder netjes dan een compostbak

Bron: IVIO

Compostvat

Mensen die beschikken over een kleine tuin (circa 250 m²) kunnen best kiezen voor een compostvat zodat het keukenafval en een beperkte hoeveelheid tuinafval zonder veel inspanningen kan omgezet worden tot goede compost.

Stap 1:

Plaats het compostvat op een plaats waar er minstens 3 uur per dag zonlicht is en met een onverharde ondergrond.

Stap 2:

Plaats het vat op een negental tegels waartussen je enkele centimeter ruimte laat. Zo kan het overtollige vocht via de bodemplaat zijn weg vinden en is er voldoende zuurstoftoevoer. Je start het best in het voorjaar of tegen de zomer aan.

Stap 3:

Op de bodemplaat leg je eerst een 15-tal centimeter luchtig materiaal [houtsnippers (verhakseld hout is gratis te verkrijgen op de recyclageparken van I.V.I.O. voor de opstart van een compostvat), fijne takjes, …], waarop je de composteerbare materialen aanvult.

Stap 4:

Gebruik wekelijks de beluchtingstok! 
Prik op een vijftal plaatsen, draai een kwartslag en trek hem weer naar boven. Zonder lucht kunnen compostorganismen niet overleven.

Ook vocht is belangrijk, maar zorg dat de compost niet te vochtig is. Indien nodig voeg je wat droog materiaal toe.

Na ongeveer 6 tot 9 maanden kunt u rijpe compost hebben. Wanneer de compost klaar is, mag je de romp van het vat van de bodemplaat trekken. Het nog niet verteerde gedeelte leg je aan de kant, de compost zelf kan je gebruiken in de tuin.

Het nog niet volledig verteerde gedeelte kan je opnieuw in het vat gooien op een nieuwe laag luchtig materiaal.

Bron: IVIO

Wormenbak

Een wormenbak kan je zowel buiten als binnen plaatsen. Buiten zoek je een goed beschutte plaats zodat de bak beschermd is tegen vorst, wind en zon. Binnen geniet een plaats met een gelijke temperatuur van ongeveer 19°C de voorkeur. Er staan goed werkende wormenbakken in garages, kelders, berghokken en zelfs in keukens.

Een wormenbak bestaat uit drie plastieken bakken.

Stap 1:

De onderste bak dient voor de opvang van het percolaat. 
Percolaat is donker van kleur en zo goed als reukloos. Het is rijk aan voedingsstoffen en kan daarom gebruikt worden als plantenvoedsel. 
De aangewezen verdunning is één deel percolaat op tien delen water.

Stap 2:

In de tweede bak begin je met een laag luchtig materiaal zoals stro of houtsnippers (voor de opstart van een wormenbak kan je gratis houtsnippers verkrijgen bij I.V.I.O.). Daarop leg je halfverteerde compost met wormen van een goed werkend compostvat, -bak of –hoop. Daarna moet dit twee weken  rusten en dan kan je iedere dag aanvullen met verse groente- en fruitrestjes.

Stap 3:

Wanneer de tweede bak vol is, kan de derde bak terug met een luchtige laag en vers materiaal opgebouwd worden. Niet alle keukenresten horen thuis in de wormenbak. Het belangrijkste zijn de ongekookte groente- en fruitresten. Ook koffiedik kan worden toegevoegd. Al wat te vettig en te zacht is kan je beter vermijden. Ook brood en gebak worden best niet in de wormenbak gegooid.

BRON: IVIO