Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Aanzuigplaats spuittoestel

Doel van de aanzuigplaatsen

Bij het vullen van het spuittoestel moeten we vermijden dat er gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Dit  verstoort het waterleven en de kwaliteit van het oppervlaktewater gaat hierdoor achteruit.

Landbouwers en loonsproeiers die op een aanzuigplaats water tappen, voorkomen dat het spuittoestel in contact komt met de waterloop. Een terugslagklep in de aanzuigleiding vermijdt terugvloei van water in de waterloop en onder de roosters bevindt zich organisch materiaal dat eventuele kleine vermorsingen op een biologische manier zuivert. Hierdoor komen er geen gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht.

De aanzuigplaatsen zijn telkens voorzien van een infobord (Bord-aanzuigplaatsen_Knokke-Heist.pdf).

Op een aanzuigplaats wordt geen grondwater opgepompt. Bij het vullen van het spuittoestel wordt er water genomen (capteren) uit de nabij gelegen waterloop. Op dit capteren te faciliteren zijn er buizen voorzien ter plaatse.

 

Handleiding aanzuigplaats

Gebruiksaanwijzing

 1. De vulopening (en -trechter) moet zich boven het rooster bevinden. Het doseren doe je altijd op de rooster.
 2. Sluit de koppeling aan op je vulpomp.
 3. Spoel de zegels mee en laat ze aan de verpakking of bewaar ze thuis voor AgriRecover.
 4. Laat geen lege verpakkingen achter, maar bewaar deze thuis voor AgriRecover.

 

Volgende handelingen zijn niet toegelaten

 • Spoelen van het spuittoestel
 • Lozen op de aanzuigplaats
 • Reinigen van het spuittoestel

 

Het organisch materiaal onder het rooster kan kleine vermorsingen tijdens het vullen van het spuittoestel opvangen en zuiveren, maar de hoeveelheid organisch materiaal is onvoldoende om spoel- en reinigingswater te zuiveren.

 

Gebruik van de aanzuigplaatsen

De aanzuigplaatsen zijn enkel bedoeld voor landbouwdoeleinden. Dit is bekrachtigd in de algemene politieverordening:

 • Artikel 42.
  • §1. Het is verboden om water te capteren uit de watercaptatiepunten voor beregening of bevloeiing of voor recreatieve doeleinden, onverminderd voor het vullen van spuit/sproeimachines voor gewasbeschermingsmiddelen in het kader van professionele land- en tuinbouw.
  • §2. Bij extreme droogte en/of op vraag van de waterbeheerder kan het gebruik van de watercaptatiepunten tijdelijk verboden worden.

 

Dit houdt ook in dat de aanzuigplaatsen niet als parking (auto's, vrachtwagens, campers, ...) mogen gebruikt worden.

 

Technische gegevens aanzuigplaats

Elke aanzuigplaats is voorzien van 2 aanzuigslangen (3 inch en 2 inch) met een lengte van 6 meter. Op elk uiteinde zit een adapter.

 • Het grootste aansluitpunt is 3 inch RVS vrouwelijk camlock type A met een adapter naar 2,5 inch.
 • Het kleinste aansluitpunt is 2 inch RVS vrouwelijk camlock type A met een adapter naar 1,5 inch.

 

De betonnen roosters zijn berijdbaar met een aslast van 12 ton met een wielprint van tenminste 400 x 400 mm, luchtbanden, een spoorbreedte van 2m en een asafstand van ten minste 1,2 m. De roosters zijn 3m lang, 1 m breed en 18cm dik en wegen elk 1170 kg. Per captatiepunt liggen er 8 roosters. De opvangbak meet 4m breed en 6m.

 

Aanzuigplaatsen koppelingen

Partners

De aanleg van de aanzuigplaatsen is tot stand gekomen met de medewerking en ondersteuning van volgende partners:

BordOpzuigplaatsen_Knokke-Heist_LOGOS.jpg