Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Oproep kleinschalige landbouwprojecten in de Zwinstreek

De VLM roept een vijftigtal landbouwers in de Zwinstreek op om een kleinschalig project uit te werken dat bijdraagt aan de omgevingskwaliteit van de Zwinstreek. Ze kunnen er een subsidie van max. € 16.000 voor krijgen.

De subsidie wordt ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid, de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Knokke-Heist. Landbouwers met bedrijfszetel in het projectgebied van het landinrichtingsproject Zwinpolders of als gebruiker van meer dan 2 ha gronden in het projectgebied kunnen een subsidie ontvangen.

De partners hopen op deze manier een steuntje in de rug te geven aan landbouwers die al concrete of nog vage plannen hebben om projecten uit te voeren op hun bedrijf of hun gronden, of aan landbouwers die een innovatief idee hebben dat ze verder willen onderzoeken. Hun eigen financiële inbreng moet minstens 20% van de kostprijs van het project bedragen.

Wie een projectvoorstel indient, moet rekening houden met een aantal voorwaarden, die zijn beschreven in het “Reglement projectoproep uitvoeringsinitiatieven landinrichtingsproject Zwinpolders”.

Kandidaat-indieners kunnen rekenen op ondersteuning van een landbouweconoom van de VLM.

De uiterste datum voor het indienen van de projectvoorstellen via het Plattelandsloket (https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/e-loket) is 15 juli 2019.

In het najaar wordt bekend gemaakt welke projectvoorstellen zijn goedgekeurd. De landbouwers hebben dan twee jaar de tijd om het project uit te voeren en de kosten te declareren.

Meer info in de projectfiche.