Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Muziekactiviteiten

Muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek

Speelt u regelmatig (elektronisch versterkte) muziek in uw café, bar of fitnesszaal? Organiseert u een feestje, bent u uitbater van een feestzaal of bent u DJ? Dan leest u best verder.

De muziekwetgeving is van toepassing op elektronisch versterkte muziek (een orkest zonder versterking valt hier dus niet onder).

Hieronder vindt u de nieuwe muziekwetgeving in een notendop. Er worden 3 categorieën bepaald door de wetgever.

De volledige wetgeving en heel wat randinformatie is terug te vinden via https://omgeving.vlaanderen.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten.

Welke vergunning nodig?

Geluidsniveau ->

Type inrichting

≤ 85 dB(A) LAeq,15min

> 85 dB(A) LAeq,15min

&

≤ 95 dB(A) LAeq,15min

> 95 dB(A) LAeq,15min

&

≤ 100 dB(A) LAeq,60min

> 100 dB(A)LAeq,60min
Vaste inrichting (horeca, feestzaal, lokaal, sportzaal, schouwspelzaal, ...)

Geen toestemming, melding of vergunning nodig.

Er zijn wel voorwaarden van tel.

In geval van maximaal 12 gelegenheden per jaar en maximaal 2 gelegenheden per maand: muziektoelating aanvragen bij college van burgemeester en schepenen.

In elk ander geval: melding indienen voor de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 3 voor rubriek 32.1.1°.

In geval van maximaal 12 gelegenheden per jaar en maximaal 2 gelegenheden per maand: muziektoelating aanvragen bij college van burgemeester en schepenen.

In elk ander geval: vergunning aanvragen voor de exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2 voor rubriek 32.1.2°.

Verboden, geen vergunning mogelijk.
Geen vaste inrichting (openlucht, tent, ...)

Geen toestemming, melding of vergunning nodig.

Er zijn wel voorwaarden van tel.

Muziektoelating aanvragen bij college van burgemeester en schepenen Muziektoelating aanvragen bij college van burgemeester en schepenen Verboden, geen vergunning mogelijk.


Nog enkele aandachtspunten:

  • Bij elke type toestemming (zelfs als er geen nodig is) kunnen voorwaarden van tel zijn.
  • Je organiseert éénmalig een fuif, feest, concert of sportevenement in een gehuurde zaal, vraag dan eerst na of de zaal al dan niet over een vergunning beschikt en wat de voorwaarden zijn van die vergunning.
  • Indienen je niet kan inschatten hoe luid jouw muziekinstallatie speelt, dan contact op met de gemeentelijke milieudienst.