Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Dit is het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Dit plan is het vervolg op twee uitvoeringsplannen: het plan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen 2008-2015’ en het plan ‘Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen’. Die twee uitvoeringsplannen zijn nu samengebracht in één plan.

Het afvalbeleid in Vlaanderen kent een lange traditie. Met de goedkeuring van het Materialendecreet in 2012 is het beleid een nieuwe koers gaan varen. De focus is verruimd van een klassiek afvalbeheer naar een veel bredere kijk op materialen doorheen de volledige keten. Het nieuwe uitvoeringsplan
past in die evolutie.

Vlaanderen zet met dit plan versterkt in op afvalpreventie, hergebruik en materiaalkringlopen. De doelstelling: zo weinig mogelijk restafval van gezinnen én bedrijven verbranden of storten. Tot slot pakt Vlaanderen met dit plan ook het zwerfvuil doortastend aan.