Knokke-Heist bezoeken als toerist?

De Binnenduinen van Knokke

De Binnenduinen van Knokke, 25 hectare, vormen samen met de Zwinduinen, het Zwin en de aanpalende natuurgebieden in Nederland één samenhangend geheel van meer dan 750 hectare. De Binnenduinen maken deel uit van een duingebied van 160 hectare dat grotendeels bestemd is als natuurgebied en in privé-handen is.
De Binnenduinen hebben een rijke flora. In 2015-2016 werd het gebied geïnventariseerd en werden 419 soorten aangetroffen waaronder heel wat zeldzame soorten zoals bevertjes, bokkenorchis, grote tijm, … Het is een topgebied voor de boomkikker en kamsalamander in Vlaanderen. 
Het landschap dat wordt nagestreefd is een afwisseling van bos, graslanden, poelen en vochtige valleien. Op het vlak van fauna worden extra maatregelen genomen voor soorten zoals de Europees beschermde boomkikker, rugstreeppad, kamsalamander, nauwe korfslak, kleine zilverreiger, boomleeuwerik, kwak, wespendief, lepelaar en ooievaar.

De Binnenduinen zijn onderdeel van het Natura 2000 netwerk, de hoogste erkenning voor de natuur in Vlaanderen. 

De Binnenduinen ontstonden vanaf de Late Middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw langs de westelijke oever van de toenmalige inham van het Zwin. Dit door twee afsnoeringen van zandige strandvlakten door duingordels. Die afsnoeringen werden vervolledigd door indijkingen: Schapersdijk, Zoutedijkske en Nieuwe Hazegraspolderdijk.

https://www.natuurenbos.be/de-binnenduinen-van-knokke