Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Natuur als goede buur: samenleven met de natuur

(Samen)leven met wilde dieren. Hoe doe je dat?

Overal bewijzen dieren hun nut. Vogels houden insectenplagen onder controle, roofdieren houden het knaagdierenbestand in toom en samen geven ze de biodiversiteit een flinke duw in de rug. De natuur in Vlaanderen doet het goed de laatste jaren, maar de heropleving van zoveel natuurschoon heeft ook mindere kanten. Zo komen veel dieren op zoek naar voedsel erg dicht bij de mens. En soms... hebben ze het op jouw eigendom gemunt. Onder andere aangepikt fruit, kaalgevreten akkers en dood pluimvee maken van schade door wild en beschermde soorten een actueel thema. Gelukkig bestaan er heel wat maatregelen die schade door dieren kunnen voorkomen. Zo kunnen we genieten van de natuur als een goede buur, met wie het fijn samenleven is.

De preventieve maatregelen op deze website http://natuuralsgoedebuur.be/ zijn het resultaat van overleg tussen vertegenwoordigers van de natuur-, landbouw-, visserij- en jachtsector, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

De maatregelen worden ook overzichtelijk gebundeld in een brochure 'De natuur als goede buur'.