Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Park 58

Het duingebiedje ‘Park 58’ is het enige resterende middenduin op grondgebied van de gemeente dat ook effectief in functie van de rijke duinflora beheerd wordt.

Het duingebied dankt zijn ongewoon cijfer aan de wereldexpo van 1958. Fondsen uit de Expo werden aangewend om een deel van dit duingebied in te richten als park.

Een deel van het oorspronkelijke duingebied bleef evenwel bewaard onder de vorm van schrale, vrij kalkrijke duingraslanden en duinstruweel. Precies deze originele duingedeeltes zijn qua flora het meest interessant. Ondanks zijn vrij kleine oppervlakte behoort dit duingebied tot de floristische pareltjes van onze kust.

Geleide natuurwandelingen voor het grote publiek en voor groepen worden in dit gebied verzorgd door Natuurpunt afd. Knokke-Heist (https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/park-58 ).