Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Herinrichting tramomgeving t.h.v. Maurice Lippensplein

Projectomschrijving

Het gemeentebestuur gaat in samenwerking met de vervoersmaatschappij De Lijn de omgeving van de keerlus van de tram aanpakken ter hoogte van het Maurice Lippensplein te Knokke.

Door deze werken:
- wordt de keerlus van de tram kleiner en op één niveau gebracht;
- wordt het perron toegankelijker gemaakt;
- wordt er meer ruimte gecreëerd voor voetgangers;
- wordt er meer ruimte gecreëerd voor fietsenstallingen;
- worden de logische looplijnen voor de reizigers beter gestructureerd.

Ontwerpplan

Globale fasering en timing

De spoorwerken starten op 9 september 2019.
De wegeniswerken starten op 30 september 2019.
Alle werkzaamheden zullen uitgevoerd zijn tegen het paasverlof.

Deze timing dient als richtinggevend aanzien te worden gezien de werken sterk afhangen van de weersituatie en onvoorzien omstandigheden.  

Actuele toestand

De spoortechnische werken zijn uitgevoerd.
Het nieuwe perron is ingebruik genomen op 16 december 2019.
Alle werken aan het openbaar domein zijn uitgevoerd met uitzondering van de plaatsing van de leuning aan het perron en het inzaaien van het gras.
De uitvoering van deze werken zijn voorzien voor maart-april 2020.

Nagenoeg alle activiteiten zijn opgeschort als gevolg van de maatregelen van de nationale veiligheidsraad (sociale distancing tussen werknemers) en dit ter bestrijding van de corona-crisis.
De nodige maatregelen zijn genomen om de werven in veiligheid te brengen en de putten/sleuven te dichten waar mogelijk.
Momenteel is het nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden op de werf hervat zullen kunnen worden.