Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden in de Nicolas Mengélaan en Elizabetlaan

Projectomschrijving

In het kader van het globaal project 'Doortocht Heist' zullen de werken in de Nicolas Mengélaan terug opstarten vanaf 2 september 2019.

De volgende werken zijn gepland:
- definitieve aanleg van de zuidzijde van de Elizabetlaan tussen Vuurtorenstraat en Kursaalstraat, waarbij de definitieve bovenbouw van de doortocht wordt aangelegd (beide kruispunten niet inbegrepen);
- aanleg van een regenwater riolering in de Elizabetlaan. Deze riolering is een infiltratieriool die aangelegd zal worden vanaf kruispunt Vuurtorenstraat en zal doorgetrokken worden tot voorbij de toekomstige ondergrondse parking van de Heldentorens. De Elizabetlaan vanaf kruispunt Kursaalstraat tot voorbij de ondergrondse parking Heldentorens zal plaatselijk hersteld worden in asfalt;
- de nutsleidingen en het gescheiden rioleringsstelsel zijn in deze zone reeds aangelegd.

Globale fasering en timing

Deze werken zullen uitgevoerd worden in één fase.
De werken zijn gestart op maandag 2 september 2019 en zullen volledig afgerond zijn op vrijdag 20 december 2019.
Deze timing is enkel richtinggevend gezien de werken sterk afhangen van de weersomstandigheden.

Actuele toestand

De rijbaan van de Elizabetlaan tussen de Vuurtorenstraat en de Kursaalstraat is opgebroken. De aannemer is bezig met het plaatsen van de infiltratieriool en het plaatsen en aansluiten van de straatkolken.

Verkeersmaatregelen

- de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan is afgesloten vanaf de Heistlaan voor het gemotoriseerd verkeer (rijrichting Knokke);
- de fietsers worden plaatselijk omgeleid via de Vuurtorenstraat en Vlamingstraat tot aan de Knokkestraat;
- de Nicolas Mengélaan is enkel voor voetgangers toegankelijk;
- het plaatselijk verkeer wordt omgeleid via de Heistlaan en de Vlamingstraat;
- het doorgaand verkeer komende uit de richting van Zeebrugge wordt omgeleid via de Heistlaan (N300) naar de Dudzelestraat (N376) tot aan de Natiënlaan (N49) om zo Knokke te bereiken;
- in alle zijstraten van de Heistlaan is er in de richting van het centrum, behalve voor plaatselijk verkeer, geen (vracht)verkeer van +3,5t en/of met een lengte van meer dan 10 meter toegelaten.

Bijkomende verkeersmaatregelen vanaf eind september 2019:
- de toegang tot de Kursaalstraat zal ter hoogte van de Elizabetlaan volledig afgesloten zijn;
- de Kursaalstraat blijft bereikbaar via de Knokkestraat;
- de voetgangersoversteek Kursaalstraat-Heldenplein zal enkel tijdens de weekends en vakantieperiodes opengesteld worden;
- vanaf de Knokkestraat zal de tramhalte enkel te bereiken zijn via de oversteekplaats voor voetgangers in de Elizabetlaan ter hoogte van de Noordstraat.
 

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.