Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden Frans Desmidtplein - Elizabetlaan

Projectomschrijving

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om het Frans Desmidtplein en de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan te transformeren tot een kwaliteitsvolle, aantrekkelijke en (verkeers)veilige publieke ruimte. Ook de riolering wordt in het volledige projectgebied vernieuwd waarbij uitgegaan wordt van een gescheiden stelsel.

Globale fasering en timing

Actuele toestand fase1 en fase 2

Alle werkzaamheden van de nutsmaatschappijen, de rioleringswerken en de werken voor de aanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) zijn uitgevoerd.

Actuele toestand fase 3

Deze fase omvat de wegenis- en rioleringswerken op het Frans Desmidtplein en de rotonde Elizabetlaan-Piers de Raveschootlaan-Albertlaan.
Alle rioleringswerken zijn uitgevoerd. Ten zuiden en noorden van de rijbaan van het Frans Desmidtplein en in de Piers de Raveschootlaan zijn de voetpaden aangelegd. De aannemer is bezig met de grondwerken voor de fontein en de plaatsing van de kleiklinkers van het middenplein. Alle werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde in de Piers de Raveschootlaan zijn uitgevoerd. De rotonde werd op 22 maart 2021 terug opengesteld voor het verkeer.

Actuele toestand fase 4

Het kruispunt met de Lippenslaan is volledig opgebroken in beide richtingen. De aannemer is bezig met het uitvoeren van de rioleringswerken.

Verkeersmaatregelen

Om de uitvoeringstermijn tot een minimum te beperken, gelden volgende onderstaande verkeersmaatregelen:
- het kruispunt Lippenslaan - Elizabetlaan is volledig afgesloten in beide richtingen;
- er is een omleiding voorzien via de Piers de Raveschootlaan, Paul Parmentierlaan en Koningslaan;
- voor het lokaal verkeer is er een omleiding voorzien via de zijstraten (Lamoralstraat, Mommenstraat, Bayauxlaan en Zoutelaan);
- fietsers moeten afstappen ter hoogte van de werfzone;
- voetgangers ondervinden weinig hinder en kunnen gewoon het Burgemeerster Frans Desmidtplein en de Elizabetlaan oversteken om de Lippenslaan verder te volgen;
- er is geen gemotoriseerd verkeer mogelijk op het Frans Desmidtplein in beide rijrichtingen;
- alle handelszaken blijven toegankelijk.

Dit geldt zowel tijdens de weekdagen, als in het weekend.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.