Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden Frans Desmidtplein - Elizabetlaan

Projectomschrijving

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om het Frans Desmidtplein en de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan te transformeren tot een kwaliteitsvolle, aantrekkelijke en (verkeers)veilige publieke ruimte. Ook de riolering wordt in het volledige projectgebied vernieuwd waarbij uitgegaan wordt van een gescheiden stelsel.

Globale fasering en timing

Actuele toestand fase1

Alle werkzaamheden van de nutsmaatschappijen, de rioleringswerken en de werken voor de aanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) zijn uitgevoerd.
De rijbaan werd opengesteld voor het gemotoriseerd verkeer op 20 december 2019.

Actuele toestand fase 2

Alle werkzaamheden van de nutsmaatschappijen zijn uitgevoerd.
De rioleringswerken zijn uitgevoerd.
De aannemer is bezig met de plaatsing van de voetpaden en parkeerstroken.

Nagenoeg alle activiteiten zijn opgeschort als gevolg van de maatregelen van de nationale veiligheidsraad (sociale distancing tussen werknemers) en dit ter bestrijding van de corona-crisis.
De nodige maatregelen zijn genomen om de werven in veiligheid te brengen en de putten/sleuven te dichten waar mogelijk.
Momenteel is het nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden op de werf hervat zullen kunnen worden.

Verkeersmaatregelen

- Op de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan, tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan, zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de richting van de Lippenslaan.
- Het verkeer zal, vanaf de Canada Square, omgeleid worden via de Bayauxlaan naar de Lippenslaan.
- Plaatselijk verkeer zal beperkt mogelijk zijn in de August Dansestraat (beide richtingen) en het zuidelijke deel van de Leopoldlaan.
- Het fietsverkeer zal vanaf het Abraham Hansplein omgeleid worden via de Paul Parmentierlaan en Guldenvlieslaan naar de Lippenslaan.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om tijdig hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.