Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden Frans Desmidtplein - Elizabetlaan

Projectomschrijving

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om het Frans Desmidtplein en de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan te transformeren tot een kwaliteitsvolle, aantrekkelijke en (verkeers)veilige publieke ruimte. Ook de riolering wordt in het volledige projectgebied vernieuwd waarbij uitgegaan wordt van een gescheiden stelsel.

Globale fasering en timing

Actuele toestand fase1

De werken zijn gestart op maandag 2 september 2019.
De rijbaan is opgebroken en de aannemer is bezig met het plaatsen van de nieuwe riolering.

Verkeersmaatregelen

- De noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan is afgesloten tussen Lippenslaan en Abraham Hansplein (rijrichting Heist).
- Alle doorgaand verkeer in de richting van Heist wordt vanaf de Lippenslaan via de Bayauxlaan en Canada Square omgeleid naar de Elizabetlaan.
- Er zal enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn in de Leopoldlaan, tussen de Bayauxlaan en de Elizabetlaan.

Vanaf 23 september tot 11 oktober 2019 zal de Elizabetlaan tussen Abraham Hansplein en Lippenslaan volledig afgesloten zijn voor het verkeer.
Bijkomende verkeersmaatregelen:
- alle doorgaand verkeer in de richting van de Lippenslaan zal vanaf de Canada Square omgeleid worden via de Bayauxlaan naar de Lippenslaan;
- er zal enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn in de August Dansestraat en zuidelijk deel van de Leopoldlaan.

Vanaf 23 september tot 27 september 2019 zal de rijbaan van het Abraham Hansplein ter hoogte van de Paul Parmentierlaan en ook de Elizabetlaan, tussen Abraham Hansplein en Lippenslaan, volledig afgesloten zijn voor het verkeer.
Bijkomende verkeersmaatregelen:
- alle doorgaand verkeer in de Paul Parmentierlaan, tussen Maurice Lippensplein en Abraham Hansplein, zal vanaf het Maurice Lippensplein omgeleid worden via de Lippenslaan;
- er zal enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn in de Paul Parmentierlaan tussen het Maurice Lippensplein en het Abraham Hansplein;
- de zuidelijke rijbaan van het Abraham Hansplein zal afgesloten zijn tussen inrit van de parking en de Paul Parmentierlaan;
- het fietsverkeer zal vanaf het Abraham Hansplein omgeleid worden via de Paul Parmentierlaan en Guldenvlieslaan naar de Lippenslaan;
- de Paul Parmentierlaan, tussen het Abraham Hansplein en de Bayauxlaan zal bereikbaar zijn via de Bayauxlaan - Koningslaan - noordelijke rijbaan van het Abraham Hansplein. De rijrichting op de noordelijke rijbaan van het Abraham Hansplein zal daarom omgedraaid worden. Dus met als toegelaten richting vanaf Koningslaan naar de Paul Parmentierlaan.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.