Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Wegwerkzaamheden Frans Desmidtplein - Elizabetlaan

Projectomschrijving

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om het Frans Desmidtplein en de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan te transformeren tot een kwaliteitsvolle, aantrekkelijke en (verkeers)veilige publieke ruimte. Ook de riolering wordt in het volledige projectgebied vernieuwd waarbij uitgegaan wordt van een gescheiden stelsel.

Globale fasering en timing

Actuele toestand fase1 en fase 2

Alle werkzaamheden van de nutsmaatschappijen, de rioleringswerken en de werken voor de aanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) zijn uitgevoerd.

Actuele toestand fase 3

Deze fase omvat de wegenis- en rioleringswerken op het Frans Desmidtplein en de rotonde Elizabetlaan-Piers de Raveschootlaan-Albertlaan.
De wegenis (rijbaan) is opgebroken en de aannemer is bezig de uitvoering van de rioleringswerken.

Verkeersmaatregelen

Om de uitvoeringstermijn tot een minimum te beperken, gelden volgende onderstaande verkeersmaatregelen:
- er is geen gemotoriseerd en fietsverkeer mogelijk op het Frans Desmidtplein in beide rijrichtingen;
- er is geen gemotoriseerd en fietsverkeer mogelijk op de rotonde ter hoogte van de Piers de Raveschootlaan-Albertlaan-Elizabetlaan;
- in de Piers de Raveschootlaan, Albertlaan en Elizabetlaan is enkel plaatselijk verkeer mogelijk tot de werfzone;
- in de Lippenslaan blijft doorgaand verkeer ten allen tijde mogelijk;
- er is een omleiding voor het gemotoriseerd verkeer via de Zoutelaan - Lippenslaan - Bayauxlaan voor de oost-west verbinding;
- er is een omleiding voor het gemotoriseerd verkeer via de Zoutelaan - Lippenslaan - Gemeenteplein voor de noord-zuid verbinding.
- in de Piers de Raveschootlaan wordt het verkeer in de richting van het Gemeenteplein omgeleid via de Jozef Mommenstraat en de Lippenslaan. In de richting van de Zoutelaan zal het verkeer omgeleid worden via de Victor Lamoralstraat en de Lippenslaan;
- fietsers moeten afstappen ter hoogte van de werfzone;
- voetgangers zullen weinig hinder ondervinden.

Dit geldt zowel tijdens de weekdagen, als in het weekend.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.