Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden in de Duinbergenlaan en Elizabetlaan

Projectomschrijving

De Duinbergenlaan, vanaf het station Duinbergen tot de Elizabetlaan, kreeg de voorbije 2 jaar een complete make-over.
De vernieuwing van de Duinbergenlaan vanaf de Elizabetlaan tot het Joseph Stübbenpark, inclusief het kruispunt met de Elizabetlaan is in volle uitvoering.
Het volledige wegprofiel wordt vernieuwd met:
- een rijweg met langsparkeerstroken aan beide zijden;
- aan de oostzijde een brede wandelpromenade.
Ook de ondergrondse rioolinfrastructuur wordt volledig vernieuwd.

Langs de Elizabetlaan wordt de traminfrastructuur vernieuwd tussen het Van Hoenackerpad en de Ooststraat.

Globale fasering en timing

Deze werken worden in 4 fases uitgevoerd.

Fase 1: alle werken zijn uitgevoerd:
- in de Duinbergenlaan tussen Heliospad en Elizabetlaan
- in de Elizabetlaan (rijrichting Knokke) tussen het Heliospad en het Astridplein
- aan de zuidelijke tramsporen.

Fase 2: alle werken zijn uitgevoerd:
- in de Elizabetlaan (rijrichting Heist) tussen de Lommergang en de Meeuwendreef
- aan de noordelijke tramsporen.

Fase 3: september 2020 tot half maart 2021
- Duinbergenlaan vanaf de Elizabetlaan tot Duinendreef

Fase 4: januari 2021 tot eind april 2021
- Duinbergenlaan vanaf Duinendreef tot het Joseph Stübbenpark

Omvang van de werken

Fase 1+2:
- vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
- vernieuwen private riolering;
- vernieuwen spoorinfrastructuur en halte-infrastructuur.

Fase 3+4:
- vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
- afkoppeling private riolering;
- vernieuwen verharding rijbaan, parkeerstrook en voetpaden.

Actuele toestand fase 1 en fase 2

Alle werkzaamheden van de nutsmaatschappijen, de rioleringswerken en de werken voor de aanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) zijn uitgevoerd.
Tevens werd de traminfrastructuur vernieuwd met een meer comfortabele en vooral veiligere tramoversteek.

Actuele toestand fase 3

Deze fase omvat de wegenis- en rioleringswerken in de Duinbergenlaan, ten noorden van de Elizabetlaan, tussen Elizabetlaan tot het Kinderpad.
De rioleringswerken zijn uitgevoerd, de voetpaden en parkeerstroken zijn heraangelegd, de rijweg is in uitgewassen beton gegoten, de bomen zijn geplant en de verkeersplateaus ter hoogte van het Kinderpad en de Duinendreef zijn aangelegd. De aannemer is bezig met de afwerking van deze fase.
Op vrijdagavond 2 april werd deze fase van de Duinbergenlaan voor plaatselijk verkeer opnieuw toegankelijk vanaf de Elizabetlaan tot en met het kruispunt met de Duinendreef. Het is wel nog niet mogelijk om in dit vernieuwde gedeelte te parkeren.

Actuele toestand fase 4

De wegenis is opgebroken van het kruispunt met de Duinendreef tot en met het kruispunt met de Poststraat en Petunialaan. 
De rioleringswerken zijn uitgevoerd, de boordstenen van de rijweg zijn geplaatst en de rijweg is in uitgewassen beton gegoten.  De aannemer is gestart met de beklinkering van de voetpaden in de Duinbergenlaan en met de aanleg van de fundering voor de rijweg in de Poststraat.

Verkeersmaatregelen

Om de uitvoeringstermijn tot een minimum te beperken, zal tijdens de uitvoeringstermijn van fase 3 en fase 4:
- geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn in de Duinbergenlaan, tussen de Elizabetlaan en het kruispunt met de Poststraat/Petunialaan, in beide richtingen;
- de nodige omleidingen zijn voorzien via de Meeuwendreef, Duinendreef, Vandaeleaan en Anemomenlaan
- de bereikbaarheid tot de woningen in de werfzone maximaal behouden worden voor voetgangers.

Dit geldt zowel tijdens de weekdagen, als in het weekend.

Omleidingsplan fase 3

Omleidingsplan fase 4

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.