Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden in de Duinbergenlaan en Elizabetlaan

Projectomschrijving

De Duinbergenlaan, vanaf het station Duinbergen tot de Elizabetlaan, kreeg de voorbije 2 jaar een complete make-over.
De vernieuwing van de Duinbergenlaan vanaf de Elizabetlaan tot het Joseph Stübbenpark, inclusief het kruispunt met de Elizabetlaan is in volle uitvoering.
Het volledige wegprofiel wordt vernieuwd met:
- een rijweg met langsparkeerstroken aan beide zijden;
- aan de oostzijde een brede wandelpromenade.
Ook de ondergrondse rioolinfrastructuur wordt volledig vernieuwd.

Langs de Elizabetlaan wordt de traminfrastructuur vernieuwd tussen het Van Hoenackerpad en de Ooststraat.

Globale fasering en timing

Deze werken worden in 4 fases uitgevoerd.

Fase 1: alle werken zijn uitgevoerd:
- in de Duinbergenlaan tussen Heliospad en Elizabetlaan
- in de Elizabetlaan (rijrichting Knokke) tussen het Heliospad en het Astridplein
- aan de zuidelijke tramsporen.

Fase 2: alle werken zijn uitgevoerd:
- in de Elizabetlaan (rijrichting Heist) tussen de Lommergang en de Meeuwendreef
- aan de noordelijke tramsporen.

Fase 3: september 2020 tot eind december 2020
- Duinbergenlaan vanaf de Elizabetlaan tot Duinendreef

Fase 4: januari 2021 tot begin april 2021
- Duinbergenlaan vanaf Duinendreef tot het Joseph Stübbenpark
- Kinderpad

Omvang van de werken

Fase 1+2:
- vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
- vernieuwen private riolering;
- vernieuwen spoorinfrastructuur en halte-infrastructuur.

Fase 3+4:
- vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
- afkoppeling private riolering;
- vernieuwen verharding rijbaan, parkeerstrook en voetpaden.

Actuele toestand fase 1 en fase 2

Alle werkzaamheden van de nutsmaatschappijen, de rioleringswerken en de werken voor de aanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) zijn uitgevoerd.
Tevens werd de traminfrastructuur vernieuwd met een meer comfortabele en vooral veiligere tramoversteek.

Actuele toestand fase 3

Deze fase omvat de wegenis- en rioleringswerken in de Duinbergenlaan, ten noorden van de Elizabetlaan, tussen Elizabetlaan tot het Kinderpad.
De wegenis (rijbaan en parkeerstroken) zijn opgebroken. De aannemer is bezig met de uitvoering van de rioleringswerken.

Verkeersmaatregelen

Om de uitvoeringstermijn tot een minimum te beperken, zal tijdens de uitvoeringstermijn van fase 3 (van 1 september tot 18 december 2020):
- geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn in de Duinbergenlaan, tussen de Elizabetlaan en de Duinendreef, in beide richtingen;
- geen gemotoriseerd verkeer mogelijk zijn in de zijstraat Ermitage;
- een omleiding zijn voor het gemotoriseerd verkeer in de richting van de zeedijk vanaf de Elizabetlaan via de Meeuwendreef en Duinendreef;
- een omleiding zijn voor het gemotoriseerd verkeer in de richting van de Elizabetlaan via de Duinendreef - Jozef Nellenslaan - Vandaelelaan;
- de bereikbaarheid tot de woningen in de werfzone maximaal behouden worden voor voetgangers.

Dit geldt zowel tijdens de weekdagen, als in het weekend.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.