Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden in de Duinbergenlaan en Elizabetlaan

Projectomschrijving

De Duinbergenlaan, vanaf het station Duinbergen tot de Elizabetlaan, kreeg de voorbije 2 jaar een complete make-over.
Binnenkort wordt gestart met de tweede fase, de vernieuwing van de Duinbergenlaan vanaf de Elizabetlaan tot het Joseph Stübbenpark, inclusief het kruispunt met de Elizabetlaan.
Naar analogie van fase 1 wordt het volledige wegprofiel vernieuwd met:
- een rijweg met langsparkeerstroken aan beide zijden;
- aan de oostzijde een brede wandelpromenade.
Ook de ondergrondse rioolinfrastructuur wordt volledig vernieuwd.

Langs de Elizabetlaan wordt de traminfrastructuur vernieuwd tussen het Van Hoenackerpad en de Ooststraat.

Globale fasering en timing

Deze werken worden in 4 fases uitgevoerd.

Fase 1: alle werken zijn uitgevoerd in:
- Duinbergenlaan tussen Heliospad en Elizabetlaan
- Elizabetlaan (rijrichting Knokke) tussen het Heliospad en het Astridplein
- Spoorwerken tram zuidelijk spoor

Fase 2: januari 2020 tot begin april 2020
- Elizabetlaan (rijrichting Heist) tussen de Lommergang en de Meeuwendreef
- Spoorwerken tram noordelijk spoor

Fase 3: september 2020 tot eind december 2020
- Duinbergenlaan vanaf de Elizabetlaan tot en met het Kinderpad

Fase 4: januari 2021 tot begin april 2021
- Duinbergenlaan vanaf het Kinderpad tot het Joseph Stübbenpark

Omvang van de werken

Fase 1+2:
- vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
- vernieuwen private riolering;
- vernieuwen spoorinfrastructuur en halte-infrastructuur.

Fase 3+4:
- vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
- afkoppeling private riolering;
- vernieuwen verharding rijbaan, parkeerstrook en voetpaden.

Actuele toestand fase 1

Alle werkzaamheden van de nutsmaatschappijen, de rioleringswerken en de werken voor de aanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) zijn uitgevoerd.
De Duinbergenlaan en de Elizabetlaan werden vrijdag 20 december 2019 terug opengesteld voor het gemotoriseerd verkeer.

Actuele toestand fase 2

Alle werkzaamheden van de nutsmaatschappijen, de rioleringswerken en de werken voor de aanleg  van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) zijn uitgevoerd.
De Elizabetlaan werd op 20 mei 2020 terug opengesteld voor het gemotoriseerd verkeer.

Actuele toestand fase 3

De start van de werkzaamheden zijn voorzien voor begin september 2020.