Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden in de Duinbergenlaan en Elizabetlaan

Projectomschrijving

De Duinbergenlaan, vanaf het station Duinbergen tot de Elizabetlaan, kreeg de voorbije 2 jaar een complete make-over.
Binnenkort wordt gestart met de tweede fase, de vernieuwing van de Duinbergenlaan vanaf de Elizabetlaan tot het Joseph Stübbenpark, inclusief het kruispunt met de Elizabetlaan.
Naar analogie van fase 1 wordt het volledige wegprofiel vernieuwd met:
- een rijweg met langsparkeerstroken aan beide zijden;
- aan de oostzijde een brede wandelpromenade.
Ook de ondergrondse rioolinfrastructuur wordt volledig vernieuwd.

Langs de Elizabetlaan wordt de traminfrastructuur vernieuwd tussen het Van Hoenackerpad en de Ooststraat.

Globale fasering en timing

Deze werken worden in 4 fases uitgevoerd.

Fase 1: 2 september 2019 tot 20 december 2019
- Duinbergenlaan tussen Heliospad en Elizabetlaan
- Elizabetlaan (rijrichting Knokke) tussen het Heliospad en het Astridplein
- Spoorwerken tram zuidelijk spoor

Fase 2: januari 2020 tot begin april 2020
- Elizabetlaan (rijrichting Heist) tussen de Lommergang en de Meeuwendreef
- Spoorwerken tram noordelijk spoor

Fase 3: september 2020 tot eind december 2020
- Duinbergenlaan vanaf de Elizabetlaan tot en met het Kinderpad

Fase 4: januari 2021 tot begin april 2021
- Duinbergenlaan vanaf het Kinderpad tot het Joseph Stübbenpark

Omvang van de werken

Fase 1+2:
- vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
- vernieuwen private riolering;
- vernieuwen spoorinfrastructuur en halte-infrastructuur.

Fase 3+4:
- vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
- afkoppeling private riolering;
- vernieuwen verharding rijbaan, parkeerstrook en voetpaden.

Actuele toestand fase 1

De wegenis is opgebroken, de noodperrons zijn geplaatst en de tijdelijke voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de Ooststraat is gerealiseerd.
De aannemer is bezig met het uitvoeren van de rioleringswerken.

Verkeersmaatregelen

- de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan is afgesloten tussen het Heliospad en het Astridplein (rijrichting Knokke);
- de Duinbergenlaan is afgesloten vanaf het Heliospad tot aan de Elizabetlaan;
- de verkeerslichten op het kruispunt Elizabetlaan-Duinbergenlaan zijn buiten werking gesteld;
- alle doorgaand gemotoriseerd verkeer in de richting van Knokke wordt vanaf de Elizabetlaan via de Krommedijk naar de Knokkestraat, Maurice Lippenslaan en Paul Parmentierlaan omgeleid;
- fietsers en voetgangers worden plaatselijk via het Heliospad van en naar de Duinbergenlaan omgeleid;
- er zal enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn in:
  *) de Elizabetlaan tussen de Krommedijk en het Heliospad;
  *) de Duinbergenlaan tussen de Knokkestraat en de Elizabetlaan;
- in de Pasteurdijk is het niet toegelaten om in de richting van de Elizabetlaan te rijden;
- voetgangers die de Elizabetlaan wensen te dwarsen hebben de keuze om al naar gelang hun bestemming gebruik te maken van de volgende oversteekplaatsen buiten de werfzone:
  *) ter hoogte van het noodperron aan de Zeegrasstraat;
  *) ter hoogte van de Ooststraat-Lommergang.

Bijkomende verkeersmaatregelen op 19 en 20 oktober 2019:
- de noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan wordt afgesloten tussen de Lommergang en de Meeuwendreef;
- de Duinbergenlaan wordt afgesloten vanaf de Ermitage tot de Elizabetlaan;
- alle doorgaand gemotoriseerd verkeer in de richting van Heist wordt naar de Knokkestraat omgeleid via:
  *) Abraham Hansplein - Koningslaan - Maurice Lippensplein;
  *) Meerlaan - Koningslaan - Maurice Lippensplein;
- in de Duinbergenlaan is er een omleiding voorzien via de Duinendreef en Meeuwendreef;
- er zal enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn in:
  *) de Elizabetlaan tussen Abraham Hansplein en Duinbergenlaan;
  *) de Duinbergenlaan tussen Duinendreef en Elizabetlaan.
 

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.