Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden in de Duinbergenlaan en Elizabetlaan

Projectomschrijving

De Duinbergenlaan, vanaf het station Duinbergen tot de Elizabetlaan, kreeg de voorbije 2 jaar een complete make-over.
Binnenkort wordt gestart met de tweede fase, de vernieuwing van de Duinbergenlaan vanaf de Elizabetlaan tot het Joseph Stübbenpark, inclusief het kruispunt met de Elizabetlaan.
Naar analogie van fase 1 wordt het volledige wegprofiel vernieuwd met:
- een rijweg met langsparkeerstroken aan beide zijden;
- aan de oostzijde een brede wandelpromenade.
Ook de ondergrondse rioolinfrastructuur wordt volledig vernieuwd.

Langs de Elizabetlaan wordt de traminfrastructuur vernieuwd tussen het Van Hoenackerpad en de Ooststraat.

Globale fasering en timing

Deze werken worden in 4 fases uitgevoerd.

Fase 1: alle werken zijn uitgevoerd in:
- Duinbergenlaan tussen Heliospad en Elizabetlaan
- Elizabetlaan (rijrichting Knokke) tussen het Heliospad en het Astridplein
- Spoorwerken tram zuidelijk spoor

Fase 2: januari 2020 tot begin april 2020
- Elizabetlaan (rijrichting Heist) tussen de Lommergang en de Meeuwendreef
- Spoorwerken tram noordelijk spoor

Fase 3: september 2020 tot eind december 2020
- Duinbergenlaan vanaf de Elizabetlaan tot en met het Kinderpad

Fase 4: januari 2021 tot begin april 2021
- Duinbergenlaan vanaf het Kinderpad tot het Joseph Stübbenpark

Omvang van de werken

Fase 1+2:
- vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
- vernieuwen private riolering;
- vernieuwen spoorinfrastructuur en halte-infrastructuur.

Fase 3+4:
- vernieuwen en aanleg gescheiden rioleringsstelsel;
- afkoppeling private riolering;
- vernieuwen verharding rijbaan, parkeerstrook en voetpaden.

Actuele toestand fase 1

Alle werkzaamheden van de nutsmaatschappijen, de rioleringswerken en de werken voor de aanleg van de bovenbouw (voetpaden, parkeerstroken en rijweg) zijn uitgevoerd.
De Duinbergenlaan en de Elizabetlaan werden vrijdag 20 december 2019 terug opengesteld voor het gemotoriseerd verkeer. Let wel, dit met uitzondering van de overweg over de tramsporen, deze blijft afgesloten tot aan de paasvakantie.

Actuele toestand fase 2

De noodperrons en klimwissels zijn aangelegd ter hoogte van de Zeegrasstraat.

De rioleringswerken zijn uitgevoerd en de aannemer is bezig met de plaatsing van de voetpaden en parkeerstroken.

Nagenoeg alle activiteiten zijn opgeschort als gevolg van de maatregelen van de nationale veiligheidsraad (sociale distancing tussen werknemers) en dit ter bestrijding van de corona-crisis.
De nodige maatregelen zijn genomen om de werven in veiligheid te brengen en de putten/sleuven te dichten waar mogelijk.
Momenteel is het nog onduidelijk wanneer de werkzaamheden op de werf hervat zullen kunnen worden.

Verkeersmaatregelen

- de noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan wordt afgesloten tussen de Lommergang en het Van Hoenackerpad.
- de Duinbergenlaan wordt afgesloten vanaf de Ermitage tot de Elizabetlaan.
- de verkeerslichten op het kruispunt Elizabetlaan-Duinbergenlaan zijn buiten werking gesteld.
- er zal enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn in:
  *) de noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan, tussen het Abraham Hansplein en de Lommergang;
  *) de Duinbergenlaan, tussen de Duinendreef en de Ermitage;
  *) de Meeuwendreef.
- het gemotoriseerd verkeer in de richting van Heist wordt vanaf de Elizabetlaan via de Koningslaan en ook via de Meerlaan naar de Knokkestraat omgeleid.
- het gemotoriseerd verkeer wordt in de Duinbergenlaan, tussen de Duinendreef en de Ermitage, via de Duinendreef omgeleid.
- fietsers zullen in:
  *) de Duinbergenlaan via het Oudjes- en Kinderpad worden omgeleid;
  *) de Elizabetlaan via de Lommergang naar de Duinendreef worden omgeleid.
- voetgangers zullen in:
  *) de Duinbergenlaan via het Oudjes- en Kinderpad worden omgeleid;
  *) de Elizabetlaan ter hoogte van de tijdelijke zebrapaden aan de Zeegrasstraat en Ooststraat naar
      het voetpad langs de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan worden omgeleid.

Praktische info

Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun vuilniszakken tijdens de werken buiten de werfzone (bv. aan de hoeken van de straten) te plaatsen zodat de afvalophaling vlot kan verlopen.
Er wordt gevraagd om dit tijdig te doen.