Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Knokke-Heist informeert over leegstandtaks op maandag 9 december

Om proactief op te treden tegen leegstand van handelspanden zal het gemeentebestuur het belastingreglement op leegstand vanaf 1 januari 2020 bijsturen. Indien meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte van een handelszaak gedurende een periode van ten minste 12 opeenvolgende maanden niet overeenkomstig de functie wordt gebruikt, wordt de handelszaak opgenomen in het leegstandregister (bepaald bij grond- en pandendecreet). Opname in het leegstandregister houdt vervolgens ook in dat een belasting op leegstand verschuldigd zal zijn, welke aanzienlijk kan oplopen.

Iedereen is welkom op de infoavond over het nieuw belastingreglement op maandag 9 december om 19.30 uur in CC Scharpoord. Schrijf je hier in!

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter