Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Verwijdering invasieve exotische struiken in Knokke-Heist

In de loop van 2020 zal Natuur en Bos van de Vlaamse overheid werken laten uitvoeren ter bestrijding van zogenaamde invasieve exotische struiken aan de kust. Deze struiken vormen dichte massieven waar amper nog licht door kan, en verdringen onze streekeigen plantensoorten. Zo verdwijnt heel wat waardevolle natuur, zoals duingraslanden, stuifduinen of vochtige duinpannes met orchideeën. In eerste instantie zullen invasieven verwijderd worden in duingebieden op grondgebied van Knokke-Heist tot en met De Haan. Dit gebeurt telkens op domeinen in beheer van Natuur en Bos, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK) en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). In totaal zal ongeveer 6 hectare duingebied exotenvrij gemaakt worden.

Concreet worden op grondgebied Knokke-Heist voornamelijk invasieve exoten verwijderd in de zeereepduinen tussen Het Zoute en de Haas van Flanagan. In mindere mate worden ook enkele exotenplekken verwijderd in de duinengordel ten noorden van het directeur-genraal Willemspark, de terreinen rond de parking op de grens van Knokke-Heist en Zeebrugge, in de Baai van Heist en de Sashul. Het gaat hoofdzakelijk om de invasieve exoot ‘rimpelroos’, maar ook andere invasieven, zoals de olijfwilg, zullen verwijderd worden.

De werken worden uitgevoerd buiten het broedseizoen en buiten het toeristisch seizoen. De werken zullen een matige hinder met zich meebrengen ter hoogte van de zeedijk in het Het Zoute, maar wandelaars en fietsers zullen blijven doorgang hebben op de dijk, waarschijnlijk via een smallere strook. Ook kan een lichte hinder verwacht worden op de dijk ter hoogte van het Directeur-generaal Willemspark, en kan de parking op de grens van Knokke-Heist en Zeebrugge eventueel deels gebruikt worden door machinerie.

Meer info over invasieve exoten: https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/overlast-schade/invasieve-exoten https://www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-planten https://www.ecopedia.be/planten/rimpelroos-virginische-roos-en-veelbloemige-roos
Contactpersoon: Kris Lesage (kris.lesage@vlaanderen.be)

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter