Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Week van de EHBO voor scholieren groot succes

In november vindt traditioneel de ‘Week van de EHBO’ plaats bij het Rode Kruis Knokke-Heist. In de week van de EHBO worden alle basisscholen in Knokke-Heist uitgenodigd om met hun 6de leerjaren, de initiatie les ‘Ai Ai Amai’ te volgen. Dit jaar namen 8 scholen deel, goed voor 257 leerlingen op één week tijd. ‘Ai Ai Amai’ is een gratis initiatie les waarbij de leerlingen wordt uitgelegd wat ze moeten doen bij een ongeval. Daarnaast krijgen ze ook enkele basis EHBO-technieken aangeleerd. Technieken die ook bij deze kinderen van pas kunnen komen in het dagelijkse leven, zoals thuis, op school, op straat, …. Achteraf krijgt elke leerling ook het initiatieboekje ‘Ai Ai Amai’ mee naar huis. Sommige scholen gebruiken het boekje ook om achteraf op school een evaluatie les te organiseren.

“We zijn heel blij met deze massale opkomst” aldus Martine Floreal verantwoordelijke Jeugd Rode Kruis Knokke-Heist. “Dit toont aan dat scholen er steeds meer belang aan hechten dat kinderen al vanaf jonge leeftijd weten om te gaan met dit soort (nood) situaties”.

Op de foto leerlingen van de Sint-Jansschool met lesgeefster Martine Floreal.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter