Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Digitaal stemmen: kom eens testen in bib Scharpoord

Digitaal stemmen: kom eens testen in bib Scharpoord

Op zondag 26 mei 2019 kunnen de inwoners van 157 Vlaamse gemeenten, waaronder ook Knokke-Heist digitaal stemmen. Dit elektronisch stemsysteem krijgt de gemeente in bruikleen van de Vlaamse overheid. Om iedereen de kans te geven om op voorhand te oefenen, zijn er van  8 tot 22 mei 2019 in de gemeentelijke bibliotheek Scharpoord 2 stemcomputers met een elektronische stembus geplaatst. Al wie dit wenst kan deze toestellen uittesten tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Uiteraard betreft het namen van fictieve lijsten en ook de namen van de zogenaamde kandidaten zijn verzonnen.

 

3 keer stemmen

Wie wil gaan testen zal merken dat er voor de verkiezingen 3 keer wordt gestemd. Eerst kun je stemmen voor het Europees Parlement, daarna voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en ten slotte voor het Vlaams Parlement. Als alles correct is verlopen, ontvang je op het einde een stembiljet waarop je je keuze kunt controleren. De barcode op het stembiljet wordt gescand op de elektronische stembus waarna je het stembiljet in de urne deponeert. In dit filmpje kun je de hele procedure alvast eens rustig bekijken.

 

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter