Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Boost your money! Sociaal Huis leert jongeren bewust omgaan met geld

Voor de vierde keer weerklonk in 2019 het startschot van het ‘Boost your money!’-project van het Sociaal Huis. Hierbij trokken leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs van Knokke-Heist en Zeebrugge een halve dag naar het Sociaal Huis in Knokke-Heist waar ze tijdens verschillende workshops kennis maakten met de valkuilen en gevaren van het beheren van je eigen budget. Op die manier leren ze betalingsmoeilijkheden vermijden.

 

Nood aan meer financiële kennis

Uit een onderzoek van het Centrum voor budgetadvies en budgetonderzoek (Cebud) blijkt dat 12% van de Vlaamse jongeren tussen 16 en 18 jaar financieel risicogedrag vertoont. Ze schatten hun financiële vaardigheden hoog in, maar hebben eigenlijk een beperkte financiële kennis. Ook kopen ze onder invloed van sociale druk duurdere spullen of zijn te weinig voorbereid op noodzakelijke uitgaven. Het OCMW van Knokke-Heist wil als erkend schuldbemiddelaar via het ‘Boost your money!’-project jongeren stimuleren om op een bewuste manier om te gaan met hun budget en zo preventief vermijden dat jongeren in financiële moeilijkheden komen.

 

Nele Debbaut, maatschappelijk werker: “We merkten een paar jaar geleden dat steeds meer jongeren bij het OCMW kwamen aankloppen met schulden. Het leven wordt steeds duurder en de jongeren moeten tegenwoordig heel wat trends volgen en zaken aankopen om erbij te horen. We hebben er daarom voor gekozen om sterk in te zetten op preventie, omdat het verleden al uitwees dat we zo een positieve verandering kunnen teweegbrengen op langere termijn.

 

Prijsbewust naar de supermarkt

Tijdens ‘Boost your money!’ konden de jongeren proeven van allerlei merkproducten én b-merken van de supermarkt. De merkproducten zijn ongeveer 65% duurder dan het goedkopere alternatief. Toch proef je nauwelijks het verschil. Merkproducten maken vooral emotioneel het verschil, niet zozeer op het vlak van smaak. Het bewijs hiervan? Sommigen zweren bij hun favoriete merk, maar slagen er evenwel niet in om dat merk uit de test te halen. Als we er dan nog even het prijskaartje bij halen, is de keuze snel gemaakt. En ons opzet geslaagd! De jongeren gaan voortaan beter gewapend naar de supermarkt en winkelen een stuk prijsbewuster.

 

Directe confrontatie met armoede en schulden

Armoede en schulden zijn (gelukkig) vaak een ver-van-mijn-bed-show voor jongeren. Het lijkt een probleem waar enkel ‘anderen’ mee te maken hebben. Toch loeren zulke problemen sneller om de hoek dan je zou denken. Om de realiteit van armoede en schulden dichter bij de jongeren te brengen, doet een ervaringsdeskundige zijn verhaal. Zo krijgen de jongeren inzicht in de risico’s en valkuilen en kunnen ze ook rechtstreeks vragen stellen. 

 

Een vernieuwd team zorgde voor heel wat tevreden leerlingen, zo blijkt uit de evaluaties van de scholen. Het Sociaal Huis sluit de 4de editie tevreden af en bereidt zich al voor op een volgende editie.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter