Knokke-Heist bezoeken als toerist?

AGSO Knokke-Heist bouwt modernste recyclagepark van Vlaanderen

De oude site van het containerpark en huisvuilverbrandingsinstallatie in de Sluisstraat in Knokke-Heist wordt volledig omgevormd tot een overslagstation en modern recyclagepark. Er zal ook een volledig nieuw dierenasiel gebouwd worden, die voldoet aan de hedendaagse noden om de dieren te verzorgen. Daarnaast wordt de mogelijkheid voorzien om een sorteercentrum te bouwen waarbij tevens de optie gelaten wordt aan de Kringwinkel ’t Rad om er ook een filiaal te vestigen. Dit kan een bijkomende waarde bieden aan het recyclagepark.

Officiële opening nieuwe overslagstation te Knokke-Heist officieel geopend

Het huishoudelijk afval van Knokke-Heist wordt tijdens de nacht opgehaald en overgebracht naar het overslagstation. In de voormiddag wordt dit afval overgeslagen en daarna overgebracht naar een verwerkingseenheid. Momenteel verwerkt IVM Eeklo het restafval, waar het vervolgens omgezet wordt in elektrische energie en restwarmte. De selectieve fracties (PMD en Papier & Karton) worden verwerkt in het sorteercentrum in Brugge.

Nieuw modern recyclagepark

In de komende periode wordt het oude containerpark omgevormd naar een recyclagepark van de nieuwste generatie. Hiervoor heeft AGSO Knokke-Heist beroep gedaan op VEOLIA, partner van Horizon Net, die momenteel het containerpark uitbaat. Er wordt voorgesteld om bij het nieuw te bouwen recyclagepark het type model Recycl’Inn® toe te passen, een nieuw concept en een meerwaarde voor containerparken. Het bestaat enerzijds uit perscontainers die een groter volume kunnen opnemen en anderzijds loskaaien om grote volumes te lossen (zoals groenafval en steenpuin). Dit systeem leidt niet alleen tot een betere organisatie maar zorgt ook voor meer valorisatie van materiaal alsook meer veiligheid. De publieke toegangszone is langs de buitenzijde van het park, terwijl de werkzaamheden gebeuren langs de binnenzijde van het recyclagepark.

 

In het nieuwe concept wordt gestreefd naar een vlotte doorstroming van de bezoekers. Een dubbele rijstrook langs de buitenzijde van de perscontainers dient daarvoor te zorgen

Ruimte voorzien voor sorteercentrum op het nieuw recyclagepark

In de ontwerpplannen wordt ook ruimte voorzien voor het bouwen van een sorteercentrum, waarbij de optie gelaten wordt aan de Kringwinkel om er ook een winkel te vestigen.

Het Recyclagepark zou hierdoor een bijkomende dimensie kunnen krijgen: materialen , huishoudartikelen , meubelen, enz. kunnen op één locatie afgeleverd worden, op het recyclagepark, om na selectie hergebruikt te worden.

Nieuw dierenasiel

Het dierenasiel dat ook gelegen is op de site, is ondertussen meer dan 20 jaar oud. Er wordt een gloednieuw “state of the art” asiel gebouwd waardoor kan voldaan worden aan de hedendaagse normen voor dierenverzorging. Het nieuwe dierenasiel wordt eerst gebouwd en in gebruik genomen alvorens gestart wordt met de sloop van het oude recyclagepark en de herinrichting ervan.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter