Knokke-Heist bezoeken als toerist?

De eerste verdieping van ’t Schap is klaar om leerlingen te verwelkomen!

Een 10-tal maanden zijn gepasseerd sinds de opening van Ontmoetingshuis ’t Schap. Ondertussen hebben de sociale kruidenier,  De Living en de samenleesgroep van de bibliotheek er hun vaste stek en staat het ontmoetingshuis open voor de inwoners van Knokke-Heist die nood hebben aan een aangename babbel of een kop koffie. Nu ook de eerste verdieping van het gebouw helemaal gerenoveerd en ingericht is, fungeert ’t Schap bovendien als de nieuwe en gezellige thuis voor de huiswerkklasjes, Praatgroep Nederlands en de alfabetiseringslessen.

Huiswerkklasjes

Als buren van de spel-o-theek De Wip was het evidente keuze om de samenwerking met hen aan te gaan. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de huiswerkbegeleiding blijft sinds enkele jaren in sterk stijgende lijn. Sommige groepen moesten hun toevlucht zoeken in de lokalen van de uitleendienst, wat niet zo ideaal was om tussen al dat speelgoed de concentratie op het huiswerk te behouden.

Praatgroep Nederlands

De Praatgroep Nederlands bestaat ondertussen 12 jaar en is een initiatief van de dienst Tewerkstelling in het Sociaal Huis. De Praatgroep heeft twee doelen voor ogen: een ruimte creëren waar anderstaligen Nederlands kunnen inoefenen en de sociale contacten tussen mensen bevorderen. Het sluit dus perfect aan op de visie van ontmoetingshuis ’t Schap.

Alfabetiseringslessen

De alfabetiseringslessen richten zich tot mensen die niet kunnen lezen of schrijven in hun moedertaal. Deze lessen worden georganiseerd door het centrum voor basiseducatie.

't Schap is te vinden in de "De Vrièrestraat 22, in Heist. Heb je vragen over de werking, de openingsuren, ..., stuur dan zeker een mailtje naar sociaalhuis@knokke-heist.be

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter