Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Pesticiden? Nee, dank je!

Om het milieu en onze gezondheid te beschermen gelden er enkele specifieke regels in Knokke-Heist rond het gebruik van pesticiden. Zo is het gebruik van pesticiden op het openbaar domein sinds 1 januari 2015 verboden. En vanaf 1 januari 2021 is het gebruik van pesticiden op het gehele grondgebied Knokke-Heist verboden (met enkel nog een uitzondering voor de professionele landbouw).

Hoe onderhouden zonder pesticiden?

Er zijn voldoende goed werkende alternatieven. Surf naar http://www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin en zorg mee voor een gezonder leefmilieu. Met foto’s en schetsen tonen de VMM er de meest voorkomende goede en slechte situaties. Je krijgt er alle praktische tips die je nodig hebt om jouw pesticidevrije onderhoud op poten te zetten.

Vier vuistregels:

 • Niet elke plant is onkruid.
  • Door de natuur hier en daar zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.
 • Verhard zo weinig mogelijk.
  • Met een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin leg je de basis voor een gemakkelijk onderhoud.
 • Plant de juiste plant op de juiste plaats. Voorkom het gebruik van pesticiden.
  • Maak je oprit of pad zo klein mogelijk.
  • Waar veel gereden of gestapt wordt, groeien geen planten.
  • Een kasseipad met groen tussen de stenen heeft ook zijn charmes.
  • Als je planten kiest die goed zullen gedijen op de plek waar je ze wil planten (zon/schaduw, voedselrijk/voedselarm, droog/vochtig, …) heb je minder problemen met ziektes en plagen en je planten groeien beter en voller. Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te vermijden.
  • Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de leidraad pesticidentoets.
 • Gebruik alternatieven.
  • Veeg en borstel regelmatig op je oprit of terras zodat er zich geen organisch materiaal kan ophopen.
  • In de bestrijdingsgids vind je concrete tips om specifieke problemen op te lossen en ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden, zonder pesticiden.
  • Welke pesticiden je in laatste instantie kan gebruiken lees je in de rubriek Pesticiden gebruiken.

 Glyfosaat

Bij het gebruik van glyfosaat bestaan er risico’s voor de gezondheid en het milieu. Onderzoek toont aan dat amateurgebruikers zich niet altijd houden aan de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Zo ontbreekt vaak de gepaste beschermende kledij (bv. handschoenen) en worden de gebruiksvoorschriften niet gevolgd (bv. een te hoge dosering). Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid.

Sinds 6 oktober 2018 zijn het gebruik en de verkoop van synthetische totaalherbiciden (zoals glyfosaat) voor niet-professionele gebruikers verboden. Dit betekent dat je als particulier deze middelen niet meer mag gebruiken in je tuin, je oprit of terras. Ook niet als je nog een voorraad hebt. Je zal ze ook niet meer aantreffen in het tuincentrum. Hetzelfde geldt sinds 1 januari 2019 voor de verkoop van alle andere synthetische herbiciden. Vanaf 1 januari 2020 mag je ze ook niet meer gebruiken. 

Het verbod voor de particulier is genomen vanuit het voorzorgsprincipe. Dat stelt dat we met pesticiden op de meest voorzichtige manier moeten omspringen, zolang we niet kunnen aantonen dat het onschadelijk is.

Enkele antwoorden op de meest gestelde vragen over glyfosaat:

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter