Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Openbaar onderzoek over optimaliseren verbindingen voor langzaam verkeer tussen Westkapelle en Knokke

Vanaf 25 februari tot 26 maart 2019 loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp motivatienota voor het optimaliseren van langzame verkeersverbindingen en het afschaffen van buurtwegen tussen Westkapelle en Knokke. Het betrokken gebied strekt zich uit ten westen van de Natiënlaan vanaf de dorpskern van Westkapelle, over de site van de nieuwe ziekenhuiscampus en het aan te leggen golfterrein en stadsrandbos tot in Duinenwater. Het betreft de nieuwe (westelijke) ontwikkelingen in de gemeente zoals ook voorzien in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoerings Plan Afbakening Kleinstedelijk Gebied Knokke-Heist, goedgekeurd op 22 juni 2017.

Nieuwe fiets- en wandelpaden tussen Westkapelle en Knokke

De afschaffing van een aantal buurtwegen is nodig om de betrokken ruimtelijke uitvoeringsplannen te kunnen realiseren. Deze afschaffing staat in functie van het algemeen belang. Het voorgaande houdt trouwens niet in dat de toegankelijkheid van de betrokken gebieden door zwakke weggebruikers in het gedrang zou komen. In de stedenbouwkundige voorschriften van de betrokken RUP’s zijn verschillende trage verbindingen voor wandelaars en fietsers opgenomen. Deze nieuwe fiets- en wandelpaden moeten de ontwikkeling die wordt vooropgesteld in de verschillende zones van deze RUP’s versterken. De trage verbindingen worden grafisch aangeduid op de verordende plannen en worden ingeschreven in de voorschriften. Deze verbindingen maken deel uit van een groter geheel en vormen een functioneel en recreatief netwerk tussen Westkapelle, Knokke en Heist.

Dossier ter inzage van de bevolking

Het dossier ligt ter inzage op de dienst Stadsontwikkeling/Stedenbouw, 1ste verdieping, in het gemeentehuis in Knokke-Heist, A. Verweeplein 1, alle weekdagen van 9 tot 12 uur.

Bezwaren

Alle bezwaren en opmerkingen moeten voor het einde van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal worden bezorgd ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, A. Verweeplein 1 in 8300 Knokke-Heist of via bezwaren@knokke-heist.be.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter