Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Diabetes geen ziekte van de toekomst in Knokke-Heist!

Op 14 november 2019, Wereld Diabetes Dag, vond in het ziekenhuis AZ Zeno een voordracht rond diabetes plaats en dit in samenwerking met het gemeentebestuur en ondersteund door de Diabetes Liga en de gemeentelijke sociale adviesraad. 174 toeschouwers luisterden aandachtig naar de gastsprekers:

Dr. Sara Vandewalle, Dr. Joke Hoste, de twee endocrinologen, gingen dieper in op type 1 en 2 diabetes, de wijze van meting en tot slot de voorkoming van de aandoening door een gezond voedings- en beweegpatroon. Ook kregen de luisteraars informatie over de wijze van behandeling en meting glucosespiegel met technische hulpmiddelen (priktest, glucosesensor, insulinepomp en medicatie) Tot slot werd de noodzaak van vroeg detectie benadrukt ter voorkoming van de ernstige verwikkelingen (hart- en bloedvaten in onderste ledematen, nieren of hersenen).

De diabeteseducator Birgit Pillen bracht het pubkiek door feiten en fabels, kennis bij over suikerziekte, eetpatroon, het fabeltje over een beetje diabetes en de ernst van de types en de behandeling van hypo en hyperglycemie. Ter afronding gaf ze de toehoorders tips voor een gezonde levensstijl met een gezond gewicht, de meting van de BMI en de buikomtrek. Maar ook beweging is van belang, zeker bij een sedentair leven. Het maken van een mooie winterwandeling kan hierbij helpen.

Diëtiste Hilde Loccufier begon haar uiteenzetting met een beetje theorie rond koolhydraten als brandstof van je lichaam (energietoevoer),  de eiwitten als bouwstof en de vetten en tot slot de soorten suikers (vrij, intrinsiek en melksuiker, natuurlijke en toegevoegde suiker…. Verder kwamen ook de feiten en fabels aan bod rond koolhydraten, suikerbronnen, enz...

 

De uiteenzetting kaderde in het gemeentelijk gezondheidsbeleid.  Het schepencollege met schepen van o.a. Welzijn en Zorg, Kathleen van der Hooft, zet verder in op het stimuleren van een gezond lang leven en het helpen voorkomen van allerhande gezondheidsrisico's. 

Met deze voordracht, is een eerste aanzet gegeven voor de lancering van het project Halt2diabetes in 2020. Op de retorische vraag, "Diabetes, ziekte van de toekomst?" wenst het gemeentebestuur volmondig neen te antwoorden.

Er komen initiatieven enerzijds op het vlak van vroegdetectie diabetes type 2 en anderzijds omtrent de promotie van een gezond voedings- en beweegpatroon, denk maar aan het bestaand initiatief "Bewegen op verwijzing".

De realisatie van een gezonde gemeente kan er enkel komen via een samenwerking met paramedici en partners in het werkveld en de inzet van elke burger.

Wie verder op de hoogte wenst gehouden te worden van het project Halt2diabetes kan zijn persoonsgegevens bezorgen via preventie@knokke-heist.be

 

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter