Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Oproep tot kandidaatstelling van exploitanten voor een multifunctioneel eventcenter in het kursaal van Knokke-Heist

Het AGSO Knokke-Heist start met het ruimtelijk planproces voor de Casinosite. De huidige site bestaat uit een kursaal met inbegrip van casino en de aanpalende Canadasquare. Op de toekomstige site wordt een ondergrondse private en publieke parking gebouwd, waarin ook het nieuwe casino en de nachtclub worden ondergebracht. Er wordt een nieuw kursaal gebouwd dat zich richt op evenementen, maar ook mogelijkheden biedt voor exposities, prijsuitreikingen, banketten en nichecongressen.

De gemeente Knokke-Heist zal zelf instaan voor de bouw en financiering van deze infrastructuur. Door het organiseren van een mededingingsprocedure zal zij een exploitant voor dit eventcenter aanstellen.  De infrastructuur wordt in concessie gegeven. De exploitant zal  geselecteerd worden (in volgorde van belangrijkheid) op basis van de kwaliteit en de mogelijkheden tot het aanbieden van een kwalitatief "all season"- programma en van de concessieprijs.

De toekomstige exploitant zal op voorhand aangeduid worden, zodat deze afdoende inspraak kan hebben in de bouw van dit nieuwe centrum en mee opgenomen wordt in het bouwteam dat instaat voor de realisatie van dit nieuw complex. Hiervoor wordt in de loop van het voorjaar 2020 een overheidsopdracht uitgeschreven .

Kandidaten die interesse hebben voor deze exploitatie, kunnen zich tot 29 november 2019 aanmelden via info@agsoknokke-heist.be. Zij zullen uitgenodigd worden voor een gesprek, waar zij hun visie en mogelijkheden voor een gediversifieerd aanbod in Knokke-Heist kunnen toelichten.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter