Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Bouwwerkzaamheden in de Edward Verheyestraat

Van maandag 30 september tot en met vrijdag 4 oktober 2019 wordt omwille van de aanleg van 2 rioolaansluitingen voor de nieuwbouw op de hoek van de Edward Verheyestraat met het Gemeenteplein de beurtelingse doorgang van het verkeer op het Gemeenteplein geregeld door middel van verkeersborden.  In de Edward Verheyestraat tussen de Van Steenestraat en het Gemeenteplein is beperkt éénrichtingsverkeer van toepassing met als toegelaten richting naar de Van Steenstraat. Tussen de Smedenstraat en de Van Steenestraat is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter