Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Samen aan de slag voor een proper Knokke-Heist

Voor elke gemeente is een net en veilig openbaar domein een eerste prioriteit. In Knokke-Heist ligt het kwaliteitsniveau hoog en dit willen we zo houden dankzij de dagelijkse inspanningen van zowel de burgers als de gemeente. Het kostenplaatje voor het onderhoud is aanzienlijk maar als iedereen zijn steentje blijft bijdragen houden we de uitgaven beheersbaar. Het gemeentebestuur rekent dus ook op jouw medewerking om samen te werken aan een aangename, nette en veilige gemeente.

Hou je trottoir en greppel proper

Elke eigenaar, huurder of vruchtgebruiker van een woonst of handelszaak is volgens de algemene politieverordening verplicht om het trottoir, de greppel en eventuele afsluitingen proper te houden. Voor de meergezinswoningen, vallen deze verplichtingen ten laste van de bewoners van het gelijkvloers. Is deze niet bewoond, dan valt de verplichting ten laste van de bewoners van de eerstvolgende verdieping, enzoverder. Rondom de kerken, scholen en openbare gebouwen, valt deze plicht ten laste van de besturen van wie het gebouw eigendom is of die er het beheer over hebben.

Ruim afval op uit het afvalwater en veeg sigarettenpeuken op. Laat je begroeiing niet over de perceelgrens groeien zodat de veilige doorgang van elke weggebruiker verzekerd blijft.

Gebruik geen pesticiden

De schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen is bekend en daarom is het gebruik van pesticiden op het openbaar domein verboden voor elke overheid. Daarom vraagt het gemeentebestuur ook aan de burger om ze niet te gebruiken en het voetpad op andere manieren onkruidvrij te houden. Neem bijvoorbeeld het voetpad en de greppel mee bij het reinigen van de woonst of handelszaak. Laat geen afval uit het afvalwater achter in de greppel. Kuisproduct zorgt ervoor dat er minder onkruid groeit. Stevig borstelen verwijdert jonge plantjes. Herhaal dit regelmatig want een volwassen plant kun je niet meer weg borstelen. Borstelen vervangt in dit geval ‘betreding’.

Kleine verhardingen kan je opvoegen. Een open voeg is een goede groeiplaats, een opgevoegde voeg is dat niet. Een nadeel is dat er geen water meer kan infiltreren. Zorg dat dit naast de verharding kan. Voor opritten kan je een onkruidbrander gebruiken of een voegenkrabber of een geschikt mes.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter