Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Art Nocturne Knocke verandert van koers

Van 10 tot 18 augustus 2019, van 16 tot 21 uur heeft opnieuw Art Nocturne Knocke plaats in CC Scharpoord. De 44ste editie betekent een belangrijke mijlpaal in wat gaandeweg een eigentijds expogebeuren is geworden waarin naast schilders, tekenaars en beeldhouwers ook designers een belangrijke rol zijn gaan spelen. Dit geldt zowel in het eerder klassieke gedeelte van de expo als in wat als ‘Discoveries’ staat omschreven en een omwenteling betekent in dit druk bezochte en fel gewaardeerde beeldend event.

Snoepjes van Laurence Jenkell

Laurence Jenkell met haar referentie aan in papier gewikkelde snoepjes die monumentaal en in felle kleuren de 26ste Sculpture Link Knokke-Heist uitmaakten en de Zeedijk sinds 15 juni hebben gesierd was in feite de aanzet naar ANK en combineerde een gevoelig, universeel en sociaal statement met een beroemd geworden monumentaliteit.

Reka Nyari

De theaterruimte van CC Scharpoord is steeds een gevoelige plek waar een of meerdere kunstenaars een bijzondere aandacht genieten. Dat is ook nu het geval met enerzijds foto’s van een in 1979 in Helsinki geboren talentvolle dame en daarnaast het aangrijpende spektakel van vergulde skeletten van mensen en dieren van een kunstenaar die het liefst discreet achter zijn  merkwaardig oeuvre gaat schuilen. De Finse Reka Nyari verhuisde als 17-jarige naar New York waar zij vrij vlug in de wereld van mode en modellen floreerde en met haar foto’s en video’s een eigen visie en beeldtaal ontwikkelde die fel gewaardeerd werd en in tal van belangrijke modetijdschriften werd opgenomen. Haar 225 pagina’s tellende monografie getiteld ‘Femme fatale: Female Erotic Photography’ werd in zes talen uitgegeven en wordt als een must in haar domein aanzien. De vrouw verschijnt er in diverse gedaanten, in een context die het wezen vrouw in zijn vele facetten benadert  en een eigenzinnige kijk op schoonheid en verheven erotiek illustreert.

Stephen Cawston

De expo ‘Conceptual Real Golden Skeletons’ van Stephen Cawston is de respectvol gepresenteerde weergave van een werkelijkheid, de gestalte van ooit levende wezens: een soldaat, tijgers, een nijlpaard, een olifant, een giraffe. Merkwaardig daarbij is onder meer het feit dat, in tegenstelling tot wat men vaak in musea ziet, zijn vergulde skeletten geen zichtbare draden of structuren bevatten die hen staande houden. Zijn sculpturen bezitten een bevreemdende presence waarin dynamiek aanwezig is die de kijker niet onbewogen laat. Het zijn meditaties omtrent leven en dood, omtrent een soort tweede bestaan waarbij vorm en inhoud mekaar op aangrijpende wijze  ondersteunen. Hij exposeert drie sculpturen naast een welsprekende video.

Meer ademruimte

Opvallend in de nieuwe kijk op dit expogebeuren is de beslissing van de organisatoren om de traditie van de eerder besloten stands in ruime mate te beperken of in het geval van de afdeling ‘Discoveries’ helemaal open te trekken. ANK wordt aldus een open ruimte die ademt en die aan wat wordt tentoongesteld een bijkomende dimensie verleent.

Klassiek gedeelte met galeries

In het meer klassieke gedeelte, waar galeries optreden, wordt de bezoeker geconfronteerd met schilderijen, tekeningen, sculpturen, juwelen, zilverwerk, kostbare objecten, sieraden en glas. Er wordt duidelijk naar gestreefd om iedere stand een eigen thema mee te geven.  Zo presenteert Art Assistant schilderijen, sculpturen, keramiek en glaskunst waarin water, blauw en rood centraal staan. Tijdens Art Nocturne Knocke vertegenwoordigt Art Assistant onder meer een transactieplatform met implementatie van blockchain en artificiële intelligentie en heeft als curator gefungeerd  bij de tentoonstelling ‘When the red passion of art collecting meets the deep blue sea.’. Naar loffelijke gewoonte is een bezoek aan The Old Treasury een wonderbaarlijke wandeling in een tuin van schittering en esthetiek. De Antwerpse Modern Shapes Gallery toont werken van zowel jonge als reeds gevestigde keramische kunstenaars die sierlijkheid aan een schitterend metier paren. Frederik Tanghe combineert in zijn wandcreaties design en sculptuur, metalen drager en functionaliteit. Bel-Air Fine Art, die het werk van Laurence Jenkell vertegenwoordigt, toont onder meer enkele kleinere werken van de kunstenares.

Discoveries

Helemaal nieuw is de idee van de ‘discoveries’ in een paviljoen waarin iedere ruimtelijke kunstenaar 5m² krijgt toebedeeld en iedere schilder of tekenaar 5 lopende meter. Het is een divers ensemble geworden met de bedoeling kunstenaars die vooralsnog niet helemaal aan bod zijn gekomen of ietwat vergeten primordiaal voor te stellen aan galeriehouders en aan verzamelaars. In die optiek wil ANK een meerwaarde betekenen, een hint aan belangstellenden uit de onmiddellijke omgeving, kunstwerken en kunstenaars suggereren in een dimensie waarin het expogevoel het beursgevoel overtreft. Dit betekent sculpturen, schilderijen, tekeningen, design, textiel, installaties. Schilderijen, sculpturen en design zijn er goed vertegenwoordigd. De hedendaagse kunst  is duidelijk een belangrijk internationaal platform op Art Nocturne Knocke geworden, waar naast uitmuntende kunst van ietwat vergeten kunstenaars werk van veelbelovende nieuwkomers  in de ‘Discoveries pavilions’ optimaal aan bod kan komen.  De organisators Tuteleers & Tuteleers Art Promotion staan met hun jarenlange ervaring borg voor niet alleen een verfrissend nieuw kunstaanbod maar tevens en bovenal voor kwaliteit.

Parking: Majoor Vandammestraat. Gratis shuttle vanop het Albertplein, het Lichttorenplein en de Kustlaan Mini Golf.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter