Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Carnegie Hero Fund zoekt verborgen helden

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van de Amerikaanse staalmagnaat en filantroop Andrew Carnegie, vestigt het Carnegie Hero Fund in België nog eens de aandacht op de werking van hun fonds. Het Carnegie Hero Fund heeft tot taak personen die daden van moed hebben verricht, te belonen door het verlenen van onderscheidingen en gebeurlijk door het toekennen van een geldelijke tegemoetkoming ter verzekering van de materiële toestand van diegenen die bij hun heldendaad werden gewond, alsook aan de nabestaanden van her die er het leven bij hebben verloren. Op dit ogenblik worden in ons land een 10-tal gezinnen financieel ondersteund. Iedere overheid maar ook elke individuele burger kan een geval van heldenmoed meedelen aan de Commissie.

Het Fonds heeft in België sinds zijn oprichting in 1912 ongeveer 3000 mensen gelauwerd, die het leven hebben gered van één of meerdere medemensen. Meerdere elementen kenmerken een helfdhaftig gedrag: de bijzondere omstandigheden waarin de actie gebeurt, de ernst van het gevaar waaraan de redder of redster zich blootstelt en de leeftijd van de redder of redster.

Om in aanmerking te komen voor een erkenning door het Carnegie Hero Fund moet de belanghebbende zijn of haar leven hebben gewaagd om dat van een ander te redden. Klassieke voorbeelden zijn de redding van een drenkeling, het ontzetten van iemand uit een brandend huis, optreden bij een ontploffing enz…

De Commissie beoordeelt ieder geval afzonderlijk en kent een gouden, zilveren of een bronzen medaille, evenals een diploma toe aan de weerhouden kandidaten. De medaille van het Carnegie Hero Fund mag officieel gedragen worden. Voor alle info: www.carnegieherofundbelgië.be

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter