Knokke-Heist bezoeken als toerist?

1712: het nummer dat je belt bij vragen over geweld

De hulplijn 1712 voor alle vragen en meldingen over geweld kwam er in opdracht van de Vlaamse overheid. Dit initiatief verloopt in samenwerking tussen de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en de Centra Algemeen Welzijnswerk. Elke burger met vermoedens van geweld, misbruik en kindermishandeling kan er terecht, telefonisch of via e-mail.

Anoniem

Het telefoonnummer 1712 is één nummer voor heel Vlaanderen. Oproepen kunnen indien gewenst anoniem gebeuren. 1712 is bereikbaar elke werkdag van 9  tot 17 uur. Oproepen zijn gratis voor de contactnemer en niet zichtbaar op de telefoonrekening. Een email stuur je via de website www.1712.be. Druk op ’bel of mail', vul je naam of nickname, e-mailadres, geslacht en regio in, schrijf daar je bezorgdheid op en druk op verzenden. Binnen de 2 werkdagen ontvang je een antwoord.

Elk vermoeden van geweld telt

Iedereen kan er terecht met bezorgdheden over geweld tussen kinderen, partnergeweld, ouder(en)mis(be)handeling, kindermishandeling (mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik), eergerelateerd geweld, slachtofferschap en stalking. Dit voor alle leeftijdsgroepen van ongeboren kinderen tot ouderen. Elk vermoeden van geweld telt.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter