Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Benefietconcert ten voordele van Het Vlot

Op zondag 24 februari 2019 om 15 uur vindt in de Sint-Antoniuskerk in Heist een benefietconcert plaats ten voordele van het therapeutisch kinderdagverblijf Het Vlot. Het koor Schola Gregoriana Dominicana onder leiding van Jacques Maertens en solisten Chantal Dejaeger (sopraan), Tine Desmet (alt), Marie Devreese (mezzo), Eveline Vanbelleghem (sopraan) en pianist Andriaan Debbaut voeren je mee op een muzikale reis door de tijd. Ann De Troyer geeft daarbij de nodige uitleg vanaf de Gregoriaanse liederen in het Latijn via Duits, Engels en Italiaans werk van Bach, Purcell, Händel, Mozart, Beethoven, Brahms en Debussy tot het 19de eeuwse Lieve Vrouw der Lage Landen van de Vlaming Emiel Hullebroeck. De toegang is gratis met vrije bijdrage voor het goede doel.

Het Vlot

Het Vlot is een therapeutisch dagverblijf voor kinderen tot 12 jaar met een motorische, verstandelijke of meervoudige beperking. De kinderen worden volgens hun behoefte en mogelijkheden ingedeeld in 3 kleine leefgroepen. De begeleiders bieden dagopvang binnen een huiselijke sfeer aangevuld met therapie en ontwikkelingsstimulatie. Een interdisciplinair team staat klaar om vanuit een vertrouwensrelatie ondersteuning te bieden aan het kind en zijn ouders.

Meer info?

Het Vlot, Heistlaan 123 8301 Knokke-Heist, T 050 530 541, vlot@cvdo.be.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter