Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Gemeentebestuur waarschuwt voor illegale website strafregister

Het Centraal Strafregister en de gemeentebesturen stellen vast dat er sinds korte tijd een illegale website circuleert voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister (het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden’). De website www.strafregister.be verschijnt als eerste in de zoekresultaten, maar is illegaal en niet in overeenstemming met de Belgische wetten ter zake. Via deze website moet er betaald worden en moeten een aantal persoonlijke gegevens worden doorgegeven om het document te ontvangen.

Gratis uittreksels bij de dienst Burgerzaken

Het gemeenbestuur raadt de burgers aan om hier niet op in te gaan en enkel en alleen een uittreksel uit het strafregister rechtstreeks aan te vragen bij de dienst Burgerzaken. Dit is steeds gratis. De aanvraag kan zowel telefonisch, via mail als via het e-loket op de gemeentelijke website www.https://www.knokke-heist.beknokke-heist.be

Betalingen terugbetaald door beheerder van www.strafregister.be

Ondertussen heeft de beheerder van de website www.strafregister.be aan de FOD Justitie heeft laten weten dat de website www.strafregister.be offline werd gehaald en  haar activiteiten in België vrijwillig stopzet. Alle verrichte betalingen zouden ook worden terugbetaald aan de burgers die gebruik hebben gemaakt van deze website.  

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter