Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Bijen zwermen weer uit in Knokke-Heist

In samenwerking met BeeOdiversity loopt in Knokke-Heist al jaren een uniek project waarbij bijen fungeren als vliegende milieubewakers. Via een kwaliteitsanalyse van de honing kan de graad van verontreiniging door pesticiden en herbiciden gedetailleerd gemeten worden. Over heel het grondgebied staan diverse kasten opgesteld en zijn bloemenweiden aangelegd om de bijenpopulaties het zoveel mogelijk naar hun zin te maken. Tot eind juni vindt de natuurlijke volksvermeerdering van de bijen plaats. De bevolking hoeft zich hierover geen zorgen te maken. Deze vluchten kunnen indrukwekkend en mogelijks zelfs ietwat verontrustend overkomen maar gelukkig zijn bijen niet agressief. De natuurzwerm is een proces dat het bijenvolk reeds 200 miljoen jaar uitvoert en enkel bedoeld is om voor een gezond nageslacht te zorgen en als soort te overleven

Love is in the air

In kolonies waar jonge koninginnen geboren werden, voeren zij hun bruidsvlucht uit en paren met meerdere mannetjes. Dit jaar is de zwermperiode in Knokke-Heist reeds half april begonnen. De bijen zijn er dit jaar dus heel vroeg bij.. De zwermen blijven voor enkele minuten meestal in de buurt van de korf en vliegen later eventueel naar een afgelegen locatie om er een nieuwe bijenwoning op te bouwen.

BeeOdiversity houdt zwermen onder controle

De wetenschappelijke medewerkers van BeeOdiversity nemen de nodige maatregelen om natuurzwermen in de mate van het mogelijke binnen de perken te houden. Bijen zijn echter levende wezens en niet altijd voor 100 % regelbaar. Zo kunnen zwermen van andere imkers in de nabijheid van bestaande kolonies komen. De geuren van de bijen en hun verschillende producten (honing, was, enz.) kunnen in bepaalde gevallen aantrekkingskracht uitoefenen op andere bijen.

Koelen met water en ventileren met vleugels

Tijdens de maanden mei en juni bezoeken de bijen onder andere planten als koolzaad, paardenbloemen, linde- en kastanjebomen, frambozenstruiken en rododendrons. Wanneer het te warm wordt, gaan ze op zoek naar water. Ze laten dan een druppel vallen op de bovenkant van het raam en ventileren met hun vleugels de kast zodat de temperatuur in de kast daalt. De ideale temperatuur rond het broed, de nakomelingen, is ongeveer 33°C. Bij een lagere temperatuur moeten de bijen hun broed verwarmen. Is het warmer dan moeten ze zorgen voor afkoeling.

Honingkamers

De medewerkers van BeeOdiversity hebben dit voorjaar de gezondheid van de kolonies grondig onderzocht en een evaluatie van de aanwezige ziekten en voedingsbronnen opgemaakt. Daarnaast werd een deel van de was vervangen om te vermijden dat er teveel vervuilende stoffen in de korven opgeslagen bleven. Ook een aantal honingkamers (deel van de korf dat de opslag van honing toelaat) werden op de bijenkorven geïnstalleerd. Ten slotte werd door verwijdering van een deel van het broed ook de nodige ruimte aan de kolonies gegeven. Dit dient als preventieve bescherming tegen uitzwermen. Als gevolg van klimaatschommelingen, werden tot nu toe niet alle korven voorzien van honingkamers. Volkeren die te zwak zijn, krijgen geen honingzolder. Het volume van de bijenkast wordt anders te groot waardoor de bijen het moeilijk krijgen om deze kast warm te houden en dus risico lopen om te sterven
 

Bijenbaard

Indien de bijen op warme zomerdagen er niet in slagen om de kolonie voldoende te ventileren, zullen ze op de kast plaatsnemen om binnen meer ruimte en ventilatie te creëren. Op deze manier vermijden ze ook dat de zonnestralen rechtstreeks op de wanden van de kasten zou komen. Door de vorm die deze bijentrossen aannemen voor de korf worden ze de “baard” genoemd. Zodra de zon ondergaat en de temperaturen dalen, gaan de bijen terug binnen bij hun kolonie.

Oogsten van de honing

In de maand juli zal opnieuw de honing geoogst worden en kan de voorbereiding op het overwinteren beginnen. Als belangrijkste activiteiten voorzien de imkers het voeden van de bijen en de controle op ziektes. Aangezien de koningin tijdens de winter ophoudt met eitjes leggen en de aanwezige bijen tijdens deze periode in leven moeten blijven om de kolonie de kans te geven in de lente opnieuw tot ontwikkeling te komen, is het noodzakelijk te controleren of de bijen in goede gezondheid verkeren.

Voor meer info: http://www.beeodiversity.com/nl/

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter