Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Sint-Niklaaskerk na 6 jaar opnieuw feestelijk heropend

Op vrijdag 6 december 2019 werd het sacrale deel van de vernieuwde St. Niklaaskerk in Westkapelle plechtig ingewijd door bisschop Lode Aerts. Na de toespraken van burgemeester Graaf Leopold Lippens en Sint-Niklaas, vond in de polyvalente zaal een feestelijke receptie voor een 250-tal genodigden plaats.

Op zondag 8 december 2019 liep het sacrale deel van de kerk vol voor de zondagsmis. Daarna opende het volledige gebouw zijn grote glazen deuren voor het brede publiek. Alle bezoekers konden met eigen ogen de geslaagde metamorfose bewonderen en waren vol lof over de smaakvolle en eigentijdse herinrichting met respect voor het verleden.  

Verwoestende brand

26 maart 2013 was voor de dorpsgemeenschap van Westkapelle letterlijk en figuurlijk een zwarte dag toen een hevige brand de kerk nagenoeg helemaal verwoestte.  Bijna een jaar lang bleef de ruïne verzegeld in functie van diverse gerechtelijke onderzoeken. Tientallen advocaten, experts en vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen vergaderden met het gemeente- en kerkbestuur om tot een financiële overeenkomst te komen.  Vanaf 15 maart 2014 kon een kernteam onder leiding van schepen Piet  De Groote eindelijk in gang schieten.

Harde en zachte restauratie

Met Aagje Vanwalleghem van Monumenten en Erfgoed en Dominique Dejaegher van Ruimte Vlaanderen werden de eerste krijtlijnen voor de harde en zachte restauratie uitgetekend. Niet alleen werden de noden en mogelijkheden bij de diverse gemeentelijke diensten afgetoetst, ook bij de Westkapellenaars zelf werd via een infovergadering gepeild naar hun wensen en verlangens. Het feit dat er bovenaan aan de vier zijden van de toren weer een uurwerk hangt, is een van de  voorbeelden dat er ook effectief geluisterd werd naar de plaatselijke bevolking.

Projectdefinitie

Bijna drie jaar lang hebben het gemeente- en kerkbestuur er over gedaan om een gedetailleerde projectdefinitie uit te schrijven van de toekomst van de Sint-Niklaaskerk. Het gemeentebestuur wilde de bevolking van Westkapelle dan ook een duidelijk perspectief geven waarin deze kerk opnieuw haar centrale plaats inneemt en, zoals weleer, fungeert als kloppend hart van de dorpsgemeenschap. Het feit dat ook de Kerkfabriek van Westkapelle en het bisdom van Brugge meestapten in het verhaal om naast een sacrale ruimte ook een polyvalente zaal voor sociaal-culturele activiteiten te voorzien, getuigt van de brede visie die de kerkelijke overheid hier aan de dag legde. 

Architectuurwedstrijd

Op basis van deze projectdefinitie werd daarna een architectuurwedstrijd uitgeschreven. Hoewel het hier ging om een heel specifieke opdracht, kwam er toch heel wat respons.  Een  10-tal architectenbureaus schreven zich in en dienden ontwerpen in. Na een selectie kwam Architectenbureau Bressers er als beste uit.

Op 7 maart 2016 vond dan de startvergadering plaats voor de planning en uitwerking van de eigenlijke renovatiewerkzaamheden. De kerngroep werd uitgebreid met architecten Philippe De Potter en Thibault Florin en stabiliteitsingenieur Luc Van Hauwenhuyse.

Na bijna 2 jaar vergaderen, plannen tekenen, budgetten berekenen, de ontwerpen aftoetsen in verband met brandveiligheid en stabiliteit, het aanvragen van de nodige bouwvergunningen, kon hoofdaannemer Artes Woudenberg – Depret op 15 februari 2018 dan uiteindelijk met de werken van start gaan.

Archeologische vondsten

Aanvankelijk leek het om een valse start te gaan want bij het graven van de kelderverdieping stootten de werklui totaal onverwacht op graven en een oude funderingsmuur. Onder leiding van Raakvlak-archeologen Jari Mikkelsen en Frederik Roelens werden uiteindelijk op 31 mei 2018 de restanten van de 13de eeuwse kerk, 55 skeletten, een grafkelder en diverse munten en gewaden aan de pers voorgesteld. Zo werd bij de renovatiewerkzaamheden ook een stuk onbekende geschiedenis van de kerk tussen 1200 en 1650 blootgelegd en voor het nageslacht bewaard.  Deze vondsten zullen later nog door Raakvlak en onze dienst Erfgoed tentoon gesteld worden voor het brede publiek.

Drie bronzen klokken

Op 2 april van dit jaar werden met de zegen van priester Willy Snauwaert 3 nieuwe bronzen klokken de toren gehesen en op 18 juni 2019 werden ook de 4 stalen segmenten met een totaalgewicht van 33 ton in elkaar geschoven tot een 26 meter hoge spits. Dankzij de ledverlichting in de toren fungeert de geperforeerde spits ’s nachts weer als een subtiel lichtbaken in het polderlandschap, een verwijzing naar zijn functie in de middeleeuwen toen ook de stuurlui die via het Zwin naar Brugge voeren, hun koers bepaalden op basis van de positie van de kerktoren van Waescapelle.

Huur polyvalente zaal vanaf 15 januari

Vanaf 1 januari 2020 kan iedereen via het Cultuurcentrum de polyvalente zaal met bar en sanitair en lokalen huren voor culturele voorstellingen, vergaderingen en feestjes. Ondertussen is de dienst Stadsontwikkeling al weer volop in de weer met het voorbereiden van de plannen voor de herinrichting van het openbaar domein rond de Sint-Niklaaskerk. Het is de bedoeling het dorpsgezicht voor de omwonenden, bezoekers en passanten op te waarderen.  Westkapelle met zijn kerk van de toekomst wordt dus nog meer the place to be! Sinterklaas en Piet Geel brachten op de vooravond voor hun vertrek naar Spanje, in de kerk dan ook met een glas vers gebrouwen Sintbier een feestelijke toost uit op de hoopvolle toekomst van Westkapelle!

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter