Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Aanpassing openingstijden dienst Burgerzaken

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de openingstijden van de dienst Burgerzaken van zowel kantoor Heist in het Sociaal Huis als het kantoor Knokke in het gemeentehuis Knokke te wijzigen. Door de nieuwe regeling kan de dienstverlening bij Burgerzaken nog efficiënter en professioneler verlopen. De nieuwe openingsuren gaan in vanaf donderdag 1 augustus 2019. Hieronder vind je de nieuwe openingsuren voor de kantoren in het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein in Heist en het gemeentehuis op het Alfred Verweeplein in Knokke.

 

Kantoor Heist

Vanaf donderdag 1 augustus 2019 is het kantoor in Heist in plaats van 5 voormiddagen, 2 volle dagen open en dit elke maandag en woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.   Daarmee komt de dienst tegemoet aan de vraag van de jonge gezinnen om op woensdagnamiddag in het sociaal huis terecht te kunnen om hun adreswijziging te regelen en attesten of identiteitsdocumenten aan te vragen.

Kantoor Knokke

De openingstijden van het kantoor Knokke blijven grotendeels behouden. Alleen zal op donderdagnamiddag enkel op afspraak worden gewerkt. Dit moet de medewerkers toelaten de veelheid aan wetgeving aandachtig te bestuderen en te bespreken. Anderzijds maakt het ook ruimte vrij om delicate dossiers die heel wat privacy vereisen op een moment te behandelen waar er weinig drukte is in de dienst en waar er meer tijd kan worden vrijgemaakt om alles op een professionele manier af te werken.

Afspraken kunnen gemaakt worden op verschillende wijzen: ter plaatse, per mail, telefonisch en op termijn ook via de website.

Vanaf donderdag 1 augustus 2019 is het kantoor in Knokke dus open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 9 tot 11.30 uur. Op donderdag kun je er terecht van 8.30 tot 12 uur en in de namiddag enkel op afspraak.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter