Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Verknal je eindejaarsfeest niet!

Sinds 26 april 2019 is het in Vlaanderen in principe verboden om vuurwerk af te steken en wensballonnen op te laten. Gemeenten kunnen echter wel nog autonoom hiervoor toelating verlenen en zelf de voorwaarden voor het aanvragen en afleveren van de toestemming vastleggen. Zo bepaalt een gemeentelijke politieverordening dat in Knokke-Heist particulieren bij wijze van uitzondering zonder burgemeestersbesluit nog vuurwerk mogen afsteken in de nacht van 31 december op 1 januari tussen 23 en 2 uur. Het oplaten van wensballonnen is bij politieverordening in de kustgemeente altijd verboden. Hoewel afsteken van vuurpijlen in de overgang van het oude naar het nieuwe jaar in Knokke-Heist dus wettelijk niet verboden is, raadt het gemeentebestuur dit voor particulieren toch sterk af. Grondige argumenten hiervoor sommen de Vlaamse hulpverleningszones hieronder voor je op.

Waarom het afsteken van vuurwerk geen goed idee is

Levensgevaarlijk

Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken. Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.

Risico op brand

Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

Dierenleed

Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht. Vorig jaar stierf in Genk zelfs een kameel, toen hij in paniek van het vuurwerk wegliep en zijn nek brak.

De hulpdiensten blijven beschikbaar

Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

Superongezond

De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

Gratis

Je hoeft zelf niet te investeren in de aankoop van vuurwerk. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te steken maar naar een spektakelvuurwerk van een stad of gemeente te gaan, dan kost je dit niets. Lekker makkelijk en in elk geval veel veiliger!

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter