Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Auteur Bart Crevits publiceert De mens denkt zich God

Sinds kort vind je in de boekhandel de uitgave “De mens denkt zich God” van de Knokke-Heistse dermatoloog Bart Crevits. Het boek gaat niet enkel over religie, maar over alle verhalen met betrekking tot vooruitgang. Kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel feliciteerde onze stadsgenoot alvast schriftelijk met deze uitgave die volgens hem “een mooi boek is naar inhoud en vorm”. Het is zo belangrijk heel deze problematiek onder de blijvende aandacht te brengen”, aldus kardinaal De Kesel.

Schijnbare onverzoenbaarheid van de monotheïstische godsdiensten

Onze maatschappij is in constante flux. De toenemende globalisering confronteert ons steeds meer met culturele verschillen, waar we onwennig mee omgaan. Eén van de moeilijkste maar tegelijk één van de meest intrigerende kwesties van vandaag is de schijnbare onverzoenbaarheid van de verschillende monotheïstische godsdiensten. Alle religies eisen authenticiteit en enigheid van hun godsfiguur op, maar hoe kan deze diversiteit bestaan binnen een vermeend universeel monotheïsme?

Polymonotheïsme-paradox

Auteur dr. Bart Crevits wil met De mens denkt zich GOD een intellectueel debat initiëren over deze prangende kwestie - zonder meer één van de grootste uitdagingen én bedreigingen van onze huidige pluralistische samenleving - die hij de ‘polymonotheïsme-paradox’ doopte. Einddoel van deze denkoefening is een globale consensus over wat het ‘godsbegrip’ effectief nog kan, mag en zal betekenen en hoe de bestaande culturele interpretatieverschillen historisch verklaard kunnen worden. Het begrijpen van de relevantie van het abstract denken is een sleutel tot de oplossing.

Nieuwe politieke, maatschappelijke, culturele of socio-economische verhalen zullen in de toekomst alleen nog geloofwaardig bevonden worden als ze allesomvattend zijn, zowel qua richting (ruimte) als snelheid (tijd) van vooruitgang. Bij de richting zullen zowel ecologische duurzaamheid, economische duurzaamheid en cycliciteit, optimale efficiëntie, waarlijke levenskwaliteit, wereldgerichtheid, behoud en/of ontwikkeling van een eigenheid en tolerantie voor zowel het individueel als het cultureel anders zijn samen in één en dezelfde visie opgenomen moeten worden.

Korte biografie Bart Crevits

  • Geboortedatum 27 februari 1964
  • Gehuwd met Kaat Van herteryck
  • Afkomstig van Kortemark maar woont al een 25-tal jaar in Knokke-Heist
  • Beroep: arts, gespecialiseerd in de dermatologie, subspecialisatie laserchirurgie.
  • Oprichter van en voltijds werkzaam in het Cutaan Laser Centrum in Aalter (zie www.cutaanlasercentrum.be)
  • Actief lid Tennis Club Duinbergen

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter