Knokke-Heist bezoeken als toerist?

21 lokale besturen ondertekenen Charter Gezonde Gemeente en maken van gezond leven een prioriteit

Op woensdag 20 juni 2019 ondertekenden 21 lokale besturen, waaronder dat van Knokke-Heist, het Charter Gezonde Gemeente. Door het charter te ondertekenen maken de lokale besturen een statement: stuk voor stuk willen ze hun inwoners maximale kansen bieden op een goede gezondheid en levenskwaliteit. Twintig lokale besturen uit de regio Brugge-Oostende-Veurne waren al een Gezonde Gemeente in de vorige legislatuur en zetten hun engagementen verder. Voor Beernem is dit een nieuw engagement.

Elke Gezonde Gemeente engageert zich om tijdens de legislatuur 2019-2024 verder werk te maken om iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen te bieden en te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat, veiligheid …

Logo coacht

De lokale besturen staan er niet alleen voor. Logo Brugge-Oostende staat voor hen klaar met informatie en inspiratie en coacht hen naar een lokaal preventief gezondheidsbeleid ‘Gezonde Gemeente’, steeds op hun maat. Een stad of gemeente werkt samen met het Logo aan meer bewegen, meer gezonde voeding, meer veerkracht, meer kankers voorkomen of vroegtijdig opsporen, gamen met mate, minder tabak en alcohol, gezond ouder worden, gezonde publieke ruimte …

‘Gezonde Gemeente’ is een initiatief van de Vlaamse Logo’s, het Vlaams Instituut Gezond Leven en met als nauw betrokken partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), met de steun van de Vlaamse overheid.

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter