Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden Duinbergenlaan heropgestart vanaf 6 januari

Op maandag 6 januari 2020 worden de wegwerkzaamheden in het kader van de herinrichting van de Duinbergenlaan heropgestart. De noordelijke tramsporen worden vernieuwd en de noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan ter hoogte van de Duinbergenlaan wordt opgebroken. Bijgevolg zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de richting van Heist. Gezien de bestaande tramhalte volledig wordt vernieuwd, is er aan de Zeegrasstraat een noodperron voorzien. Deze fase van de werkzaamheden zou tegen 3 april 2020 volledig afgewerkt moeten zijn.

VERKEERSMAATREGELEN

De noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan wordt afgesloten tussen de Lommergang en het Van Hoenackerpad.

· De Duinbergelaan wordt afgesloten vanaf de Ermitage tot de Elizabetlaan.

· De verkeerslichten op het kruispunt Elizabetlaan-Duinbergenlaan worden buiten werking gesteld.

· Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in :

· De noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan, tussen het Abraham Hansplein en de Lommergang

· De Duinbergenlaan, tussen de Duinendreef en de Ermitage

· De Meeuwendreef

OMLEIDINGEN:

GEMOTORISEERD VERKEER:

· in de richting van Heist wordt vanaf de Elizabetlaan via de Koningslaan en ook via de Meerlaan naar de Knokkestraat omgeleid.

· wordt in de Duinbergenlaan, tussen de Duinendreef en de Ermitage, via de Duinendreef omgeleid.

FIETSERS:

· worden in de Duinbergenlaan via het Oudjes- en Kinderpad omgeleid.

· worden in de Elizabetlaan via de Lommergang naar de Duinendreef omgeleid.

VOETGANGERS:

· worden in de Duinbergenlaan via het Oudjes- en Kinderpad omgeleid

· worden in de Elizabetlaan t.h.v. de tijdelijke zebrapaden aan de Zeegrasstraat en Ooststraat naar het voetpad langs de zuidelijke rijbaan van de Elizabetlaan omgeleid.

· die de Elizabetlaan wensen te dwarsen hebben de keuze om al naar gelang hun bestemming gebruik te maken van de volgende oversteekplaatsen buiten de werfzone:

1. t.h.v. het noodperron aan de Zeegrasstraat

2. t.h.v. de Ooststraat-Lommergang

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter