Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Deelname aan de Europese verkiezingen door NIET-Belgen

Deelname aan de Europese verkiezingen door NIET-Belgen

Elke onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en zich vooraf inschrijft als kiezer. Belangrijk is dat eens je ingeschreven bent op de kiezerslijst je ook kiesplicht hebt en kan opgeroepen worden om als bijzitter te fungeren in een stembureau. Wens je deel te nemen aan de Europese verkiezingen, laat je dan zo spoedig mogelijk registreren bij de dienst Burgerzaken en dit ten laatste op 28 februari 2019. Wacht niet tot de laatste dag, vraag ernaar bij je eerste bezoek aan de dienst Burgerzaken! Wie zich al heeft ingeschreven als kiezer voor voorgaande Europese verkiezingen moet zich niet meer als kiezer inschrijven. Hieronder lees je de voorwaarden om je te kunnen inschrijven als kiezer voor het Europees Parlement.

 

Voorwaarden

  • Onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie
  • Minstens 18 jaar zijn op datum van 26 mei 2019
  • Ten laatste op 28 februari 2019 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente sinds 1 maart 2019
  • Op 26 mei 2019 de politiek en burgerlijke rechten genieten

                      

Voor meer info: dienst Burgerzaken, T 050 630 122, burgerzaken@knokke-heist.be

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter