Knokke-Heist bezoeken als toerist?

Werkzaamheden Koudekerkelaan in kader van Ravelingen 3.0

Op maandag 6 januari 2020 start de aanleg van de nutsvoorzieningen voor de bouw van de nieuwe fuifzaal Ravelingen 3.0 in de Koudekerkelaan, naast het treinstation en rechtover het Boerenhof.  Deze werkzaamheden staan tot en met 20 februari 2020 gepland. Voor de duur van deze werkzaamheden is er enkel éénrichtingsverkeer mogelijk tussen het Stationsplein en de Heistlaan en dit in de richting van de Heistlaan.  Fietsers en voetgangers kunnen plaatselijk enkel gebruikmaken van het fiets- en voetpad langs de zijde van het Boerenhof.

Zachte recreatie in Community House, harde in Ravelingen 3.0

Voor de plannen voor het nieuwe Community-House op het Maes en Boereboomplein, zal de huidige samenstelling van het plein met het gemeentehuis en de feestzaal Ravelingen de komende jaren grondig wijzigen. Gezien Ravelingen wordt afgebroken om de maximale ontwikkeling van de site mogelijk te maken, ontstaat de nood voor nieuwe sociaal-culturele infrastructuur voor het bloeiende Heistse verenigingsleven. Door de splitsing van het huidige gebruik in een ‘harde’ en ‘zachte’ recreatie, wordt de functie van Ravelingen ondergebracht in 2 gebouwen. Het ‘zachte’ gebruik (kaartingen, souper, info-avonden, …) situeert zich in een polyvalente zaal binnen het Community House, voor het ‘harde’ gebruik (fuiven, optredens, …) werd beslist een nieuwe infrastructuur te bouwen.

Parkomgeving

De bouw van een nieuwe feestzaal is een eerste impuls om de stationsomgeving nieuw leven in te blazen. De nieuwe fuifzaal komt op een perceel tussen de Koudekerkelaan en de spoorbedding. In de toekomst zal ze aansluiten op de parkomgeving die de gemeente wenst te realiseren tussen de Heistlaan en de Koudekerkelaan.

Polyvalente zaal van 600 m2 en repetitieruimtes voor muziekgroepen

Ravelingen 3.0 zal de feestzaal bij uitstek worden in Heist, waar heel wat grote fuiven en festiviteiten kunnen plaatsvinden. Er een polyvalente zaal voorzien met een netto-oppervlakte van 600 m², exclusief de nodige ruimte voor sanitair, ticketverkoop, berging, leveren van goederen en het mogelijk maken van een praktische op- en afbouw. Het is bovendien de bedoeling om in het nieuwe volume enkele repetitieruimtes onder te brengen voor lokale muziekgroepen.

Streefdatum carnaval 2021

Het project Ravelingen 3.0 met als bouwheer het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist is een derde keer Ravelingen bouwen. Onder het motto "derde keer goede keer” (zonder afbreuk te doen aan de visie en de verdiensten uit het verleden) geeft dit de kans om weer een ferme stap vooruit te zetten  met een gebouw aangepast aan de noden van vandaag en morgen. Bedoeling is dat carnaval 2021 kan plaatsvinden in de nieuwe infrastructuur naast het treinstation.

(foto’s AGSO, copyright THIRD)

Vertel het verder

Via Facebook Via Twitter